Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Въпроси за актуалната обстановка в страната, за гражданското образование и за препоръките в постмониторинговия доклад на ПАСЕ зададоха студенти на председателя на ПАСЕ
11/07/2013

Председателят на ПАСЕ Жан-Клод Миньон разговаря на 11 юли 2013 г. със студенти от различни специалности на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Темата на срещата, на която присъства и председателят на Народното събрание Михаил Миков, беше "Демокрация, права на човека и върховенство на закона в Европа – роля на Съвета на Европа и неговата Парламентарна асамблея".

Жан-Клод Миньон посочи, че за него е важно да чуе мнението на младите хора и да разбере как те възприемат Европа. Съветът на Европа е организация, която днес обединява 800 милиона европейци от 47 държави, и чиято мисия е вие и следващите поколения да живеят в един по-хубав свят, подчерта той.

Народното събрание е домът на демокрацията и неговата работа прави възможно управлението на държавата, посочи Жан-Клод Миньон. От 1992 г., когато се присъедини към Съвета на Европа, България е доказала, че е демократична държава и според мен най-важното е Народното събрание да може да функционира, подчерта председателят на ПАСЕ. В същото време трябва да бъдат чути и много внимателно разгледани исканията на протестиращите, уточни той.

Съветът на Европа вече има създадени политически училища за гражданско образование, каза Жан-Клод Миньон в отговор на въпрос за създаването на норми за гражданско образование. Поради липса на финансови възможности организацията не може да направи повече такива центрове, но стратните-членки на Съвета на Европа също могат да инициират такова обучение. По думите на председателя на ПАСЕ има голямо разминаване между младите и политическата власт, както и отрицателни нагласи спрямо политиците.

В края на разговора председателят на ПАСЕ призова Народното събрание да ратифицира Истанбулската конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с домашното насилие, и насилието над жени. Той отбеляза, че документът вече е ратифициран от 10 държави-членки на Съвета на Европа.

Жан-Клод Миньон отправи покана към младежите да посетят Страсбург и на място да се запознаят с дейността на Европейския съд за правата на човека, на Съвета на Европа и неговата Парламентарна асамблея.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на председател, заместник–председатели и секретар на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Комисията за финансов надзор

Избор на подуправител на БНБ - Банков надзор

    Последни новини