Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът ще продължи да следи с изключителна тревога и загриженост ситуацията след аварията в мина „Ораново”
17/07/2013

Парламентът ще продължи да следи с изключителна тревога и загриженост ситуацията след аварията в мина „Ораново”. Тежкият инцидент и продължаващата спасителна операция бяха обсъдени от Председателския съвет на Народното събрание, съобщи в началото на пленарното заседание на 17 юли 2013 г. председателят на парламента Михаил Миков. Той уточни, че е в постоянна връзка с министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, който отново е на мястото на аварията. Министър Стойнев е готов да информира Народното събрание за развитието на ситуацията, след като приключат кризисните спасителни действия, добави председателят на парламента.

Народното събрание прие на първо четене промени в НПК, внесени от народните представители Михаил Миков, Мая Манолова, Христо Бисеров, Явор Нотев и Филип Попов. Измененията предвиждат възстановяване на института на разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия.

В мотивите си вносителите се позовават на пилотно решение на Европейският съд по правата на човека по делото Димитров и Хамънов срещу България, с което на българските власти бе даден срок за предприемане на комплекс от мерки, които да осигурят приложението и защитата на правото на разглеждане и приключване на делата в разумен срок.

Те отбелязват, че в действащия НПК липсват нормативни критерии за осигуряване на разумен срок за извършване на разследване. Общият срок, в който трябва да протече първият стадий на досъдебната фаза на наказателния процес е два месеца, но на практика общият срок, когато делото представлява фактическа и правна сложност може да бъде удължен с още четири месеца, а в изключителни случай няма заложена горна граница за срока на провеждане на разследването, се посочва в мотивите.

С оглед осигуряване на разумен срок на наказателното производство по смисъла на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, следва институтът на разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия да бъде възстановен. Така ще се създаде възможност за обвиняемия да поиска от съответния първоинстанционен съд делото му да бъде разгледано от съда, ако от повдигането на обвинението за тежко престъпление са изминали повече от две години, а в останалите случаи - повече от една.

По предложение на председателя на Комисията по труда и социалната политика Корнелия Нинова депутатите изслушаха председателя на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев. В пленарна зала той заяви, че в Комисията за финансов надзор няма постъпила официална информация за продажбата на активите на Пенсионно-осигурителната компания "Доверие" нито от нейния собственик - австрийската Vienna Insurance Group, нито от лице, което смята да ги придобие.

Народното събрание избра Иво Атанасов за член на СЕМ от квотата на парламента. „За” кандидатурата на Атанасов гласуваха 102 депутати, а четирима се въздържаха.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини