Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Правилата за медийното отразяване на предизборната кампания и осигуряване на равнопоставеност на участниците обсъди временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс
17/07/2013

Правилата за медийното отразяване на предизборната кампания и осигуряване на равнопоставеност на участниците обсъди Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс на заседанието си на 17 юли 2013 г.

Председателят на комисията Мая Манолова запозна присъстващите ръководители и представители на медии, институции и медийни организации с някои от идеите на гражданските организации и с изготвените на тази база шест предложения за решения. Първото е БНТ и БНР и регионалните им центрове да отразяват предизборната кампания безплатно за всички участници в изборите с изключение на клипове за политическа реклама. Предлага се и другите доставчици на медийни услуги да имат възможност да предоставят безплатно време и място за отразяване на предизборната кампания по споразумение. Второто предложение е да се даде ясна дефиниция на "политическа реклама". Третото е на всеки платен материал във връзка с предизборната кампания задължително да се поставя надпис "Платено съдържание". Друго предложение е да се преразгледат формите за отразяване на предизборната кампания - клипове, хроники, диспути, както и да се обсъди хрониките да отпаднат или да се ограничат. Предлага се да се създадат възможности за равнопоставеност между участниците в изборния процес, както и да се изработи ясен регламент за медийното поведение при отразяване на избори.

БНТ не се притеснява от безплатни форми, коментира Бойко Василев. Той припомни, че по време на последните две кампании - за референдума и за парламентарните избори, повечето форми са били безплатни чрез предавания на БНТ, до които са имали достъп всички участници в изборния процес. Той постави въпроса какво може да се направи, за да могат участниците да бъдат отразявани не само равнопоставено, но и справедливо. Лили Маринкова от БНР коментира, че равнопоставеността е невъзможна, още повече предвид факта, че има кръгове, които имат медийна империя и партии, които имат собствени медии. Тя отбеляза още, че ще бъде много учудена, ако парламентарна партия изрази желание да излезе на диспут с политическа сила, непредставена в парламента.

Лилия Райчева, преподавател във ФЖМК, предложи да се помисли дали не би могъл да бъде създаден фонд "Избори", за да може средствата да бъдат отдалечени равно и от медиите, и от политическите сили. Може да се регламентира какво количество от парите в него трябва да се изразходва за медийна реклама, партиите да си избират в коя медиа да рекламират, а приходите да бъдат разделяни на три - една трета за медиата, втора - за фонд за болни деца, а трета - за някаква форма за медийно образование, смята тя.

Ива Николова от Нова българска телевизия заяви, че медиите са заели "препарирана поза от началото на деветдесетте" и са архаични. Тя беше категорична, че няма нужда политическите кампании да бъдат платени, защото, по думите й, ако някой прибира пари от тази дейност, не е медиа, а корпорация.

Жени Павлова от ТВ7 отбеляза, че последните две кампании телевизията е направила безплатно - тоест не е имало нито едно платено интервю или дебат. Илияна Беновска от радио К2 посочи, че първо трябва да стане ясно кои са източниците на финансиране. Тя предложи ръководствата на медиите да подписват декларация дали имат пристрастия към определена политическа сила.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини