Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
С предложенията си за промени в Закона за енергетиката ще запознаят на 10 октомври депутатите от Комисията по енергетика представители топлофикационните дружества и на неправителствени организации от сектора
02/10/2013
На извънредно заседание на Комисията по енергетика на 10 октомври 2013 г. представители на топлофикационните дружества и на неправителствени организации от сектора ще представят предложенията си за промени в Закона за енергетиката. Заседанието беше насрочено от председателя на Комисията Рамадан Аталай.

Народните представители от Комисията по енергетика се запознаха на 2 октомври 2013 г. с информация за икономическото и техническо състояние на топлофикационните дружества в Пловдив, Варна, Враца, Разград, Бургас, Сливен, Перник, Плевен и готовността им за отоплителния сезон 2013-2014 година.

Заместник-председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества в България Валентин Терзийски информира депутатите, че от всички 13 топлофикационни дружества в България едва пет са приключили 2012 година с положителен финансов резултат. Това са дружествата в Пловдив, Плевен, Перник, София и Варна. Размерът на печалбата им обаче не достига утвърдените от регулатора – Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, норми на възвръщаемост на капитала в рамките на около 4.5 процента, коментира Терзийски.Топлофикационното дружество в Перник има вземания в размер над 40 милиона лева от абонати, при другите дружества несъбраните вземания варират от 8,5 до 6,5 милиона лева, съобщи Валентин Терзийски. Това е солидно бреме, което не позволява ефективно оползотворяване на оборотните средства за инвестиционна програма, добави той.

Обемите на продажбите на топлинна енергия от Топлофикация София за първото полугодие на 2013 г. са намалени с 11,36 на сто, а на продажбите на електрическа енергия за първото полугодие на 2013 г. са увеличени с 5,3 процента, се посочва в становище на Комисията, което беше представено в началото на заседанието от Рамадан Аталай. Относителният дял на собствените нужди и технологични разходи за трансформация за производството на електрическа енергия са повишени, а тези за топлинна енергия са намалени с 0,5 процента спрямо отчетените за предходния период и с 0,2 на сто спрямо планираните.

Финансовият резултат на дружеството към 30  юни 2013 г. е положителен и е 39 364 000 лв. Приходите на дружеството са намалели с 8 928 000 лв. в резултат на намалени продажби на топлинна енергия, а разходите на дружеството към 30 юни 2013г. са 325 650 000 лв. Общите финансови разходи на дружеството са намалени с 7 на сто. Събираемостта на дружеството за първото шестмесечие на 2013 г. е намаляла, пише в становището. Към 30 юни 2013 г. текущите вземания на дружеството по балансова стойност възлизат на 402 390 000 лв. Текущите и нетекущите задължения на фирмата за анализирания период на 2013г. са нараснали с 5,6 на сто и са в размер на 586 595 000 лв.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК 2020

Избор на омбудсман

    Последни новини