Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Заседание на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
03/10/2013

Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта да сформират съвместна работна група, която да прегледа Наредба №14 и другите подзаконови нормативни актове, които касаят ученическия спорт. В срок от 2 месеца работна група да предложи съответните промени в тях, както и възможностите за други законодателни промени. Това решение взе на заседанието си на 3 октомври 2013 г. комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

Комисията реши още със съответните законови поправки да се даде възможност на  учениците, картотекирани в спортните клубове, да  участват и в ученическите игри. Сега  децата, които тренират определени спортове, нямаха това право.

Народният представител от Коалиция за България Милко Багдасаров предложи поправка в Закона за физическото възпитание и спорта, според която от ученическите игри  да се изваждат единствено отборите на  държавните спортни училища.

По време на обсъждане на състоянието на ученическия спорт министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева предложи в училищата да бъде въведено безплатно и задължително занимание със спорт като допълнение към часовете по физическо възпитание. Министър Георгиева предлага да има до 5 часа физическо възпитание.

В рамките на блиц контрола, който всяка комисия упражнява в началото на месеца над ресорния министър, Георгиева отговори на въпроса на народния представител от ГЕРБ Иван Чолаков за подобряване на спортната инфраструктура в Стратегията за развитието на спорта 2013-2016 г., и на народния представител от Коалиция за България Таню Киряков за финансирането на спортната и материално-техническата база в спортните училища.

Народният представител от "Атака" Маргарита Николова поиска да получи   писмен доклад от проверките, които са извършени в Спортния тотализатор и да получи отговор въз основа на доклада кои органи са сезирани.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини