Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта изслуша информация за актуалната ситуация и конкретни мерки на институциите по отношение на семействата и децата, търсещи убежище в България
09/10/2013
Народните представители от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта изслушаха на 9 октомври 2013 г. информация за актуалната ситуация и конкретни мерки на институциите по отношение на семействата и децата, търсещи убежище в България.
С това даваме ясен знак, че България като държава осъзнава проблема с бежанците и всички институции и отговорни  хора мислят за решаването му, каза председателят на комисията Христо Монов.

На срещата присъства и вицепрезидентът на Република България Маргарита Попова. „Днес даваме ясен знак, че имаме вътрешно институционална солидарност. С това показваме, че българските институции познават явлението и говорят вещо. Българските граждани са жадни да чуят и да усетят от институциите послание за спокойствие”, каза вицепрезидентът Маргарита Попова.

Според нея търсещите закрила в България не просто трябва да бъдат посрещнати, но и приети. „Преобладаващата част от тези хора са жени и деца и това трябва да е водещо при обсъждането на техните проблеми", посочи вицепрезидентът.

На заседанието присъстваха заместник-министрите на вътрешните работи Пламен Ангелов, на Министерство на труда и социалната политика Лазар Лазаров, на Министерство на образованието и науката Мукаддес Налбант, на Министерство на младежта и спорта Мая Тодорова, на Министерство на здравеопазването Бойко Пенков. Всички те информираха какво правят министерствата, които представляват, за решаване на проблема с бежанците.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева поиска още преводачи, психологическа помощ за децата на сирийските бежанци, съдействие за адаптиране на програмите за изучаване на български език от чужденци за деца, методическа помощ на дирекциите „Социално подпомагане”.

Стоян Петров, заместник-председател на Държавната  агенция за бежанците, информира депутатите и представителите на институциите, че агенцията няма достатъчен капацитет да се справи с увеличения брой бежанци, тъй като в момента в нея работят само 133 служители. Разчетът на щата бил за 1300 бежанци, а в момента техният брой официално е над 6000, като ежедневно около 150 пресичат границата.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини