Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Само 12 процента от педагогическите кадри в страната са до 35-годишна възраст
10/10/2013
За 2011/2012 година педагогическите кадри в страната са 89 597, от които до 35 години са само 11 180, или само 12 процента, заяви министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова, която представи пред Комисията по образованието и науката проекта на стратегия за развитие на педагогическите кадри за периода 2014-2020 г. Тя добави, че на възраст от 51 до 60 години са 35 000 учители, или близо 40 процента от педагогическите кадри в България. Това е доста тревожно, защото проучванията показват, че в следващите десет години последователно от образователната система ще излязат 35 089 педагогически специалисти, заяви проф. Клисарова. Образованието е приоритет не само на правителството, а и на цялото общество, а ключов фактор за добро образование са добре квалифицираните и мотивирани учители и педагогически кадри, които работят в цялата система, подчерта тя.

При изработване на Стратегия 2014 – 2020 г., проф. Клисарова разясни, че експертите в министерството са се съобразили със Стратегия 2006 – 2015 г. за цялостна визия за развитие на образованието в България, с директивите от ЕК за знанията и квалификацията на учителите, както и с направените консултации със синдикатите. Амбицията на МОН е новата стратегия да бъде внесена в Министерски съвет до края на януари 2014 г. Министър Клисарова отбеляза, че за да се задържат младите учители в системата, ще им бъдат осигурени възможности за ранно и по-бързо кариерно развитие, за по-бърза професионална квалификация, както и по-добри условия на труд - чрез използването на по-модерни технологии.

Проф. Анелия Клисарова подчерта, че трябва да се вземат сериозни мерки за привличането и задържането на младите хора в образованието. Според нея, за да се мотивират университетите да приемат повече студенти по педагогика, трябва да бъде повишен стандартът за издръжка на студентите в педагогическите специалности. Бихме могли да въведем и стажове за студентите по педагогика в четвърти и пети курс, както и да повишим техните стипендии, отбеляза министърът.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини