Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по енергетика обсъди предложенията на неправителствени организации и топлоснабдителни предприятия за промени в Глава „Топлоснабдяванe” от Закона за енергетиката
10/10/2013
Комисията по енергетика обсъди на заседанието си на 10 октомври 2013 г. внесените от неправителствени организации и топлоснабдителни предприятия предложения за промени в Глава „Топлоснабдяванe” от Закона за енергетиката.

Председателят на комисията Рамадан Аталай заяви в началото на заседанието, че това е опит Народното събрание заедно с тези, които произвеждат и доставят топлинната енергия, и с организациите на крайните клиенти да подготвят промени в закона, които да върнат взаимното доверие между клиентите и институциите. Той посочи, че постъпилите в парламента предложения са общо 34 страници и уточни, че всеки текст ще бъде обсъден.

От неправителствените организации са внесли предложение с измененията да бъде дадено право на потребителите да имат индивидуални договори с топлофикациите с право на прекратяване на услугата от страна на клиента. То не беше подкрепено от представителите на топлофикационните дружества, а председателят на Комисията по енергетика Рамадан Аталай уточни, че ако е възможно да се сключват единични договори, то парламентът би направил такива промени.

На заседанието бяха обсъдени и предложения за промени в Закона за енергетиката, касаещи присъединяването на нови сгради - етажна собственост.

Сред предложенията на топлофикационните дружества е и въвеждането на двукомпонентна цена за битовите абонати на топлинна енергия. Това би позволило дружествата да получават парични постъпления и през летния сезон, необходими за ремонти, инвестиции, покриване на кредити и постоянни разходи, които се извършват през цялата година, обясни заместник-председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Валентин Терзийски. Според него въвеждането на двукомпонентна цена няма да се отрази на крайната цена за потребителите, а само ще даде прозрачност. Сега ДКЕВР обединява всички разходи на топлофикациите под една шапка и като намали някои от тях, не се знае това на каква част от работата на топлофикациите се отразява.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини