Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание започва пряко излъчване на заседания на парламентарните комисии чрез интернет-страницата на парламента
17/10/2013

Народното събрание започва от днес, 17 октомври 2013 г., експериментално пряко излъчване чрез интернет-страницата на парламента на заседания на парламентарните комисии. Първото заседание, което ще може да бъде проследено в интернет, е на Комисията по бюджет и финанси. То започва в 14.30 часа и може да бъде наблюдавано в рубриката „Видео” на страницата на Народното събрание.

Парламентът вече е оборудвал три зали, от които може да се осъществява пряко предаване на заседания на парламентарните комисии. Народните представители записаха в Правилника за организацията и дейността на 42-рото Народно събрание, че по решение на парламентарните комисии заседанията им се излъчват в реално време в интернет.

Излъчването на заседанията на парламентарните комисии в интернет е част от последователните усилия на 42-рото Народното събрание за по-голяма публичност на законодателния процес и контрола върху изпълнителната власт, както и надзора върху други държавни органи. Целта е да се осигури възможност българските граждани пряко да следят цялостната дейност на законодателния орган на Република България. От януари 2010 г. заседанията на Народното събрание се предават пряко в интернет.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини