Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание ще заседава извънредно във вторник, 22 октомври 2013 г.
18/10/2013

Народното събрание реши да заседава извънредно във вторник, 22 октомври 2013 г., от 10.00 до 17.00 часа. Предложението за това направи заместник-председателят на парламентарната група на Коалиция за България Атанас Мерджанов.

В дневния ред на заседанието са първото четене на промени в Закона за местните данъци и такси, в Закона за данъците върху доходите на физическите лица; в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за счетоводството. Предвижда се народните представители да обсъдят и проект за решение за налагане на мораториум върху придобиването на право на собственост върху земя на територията на България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица до 1 януари 2020 г., внесен от депутати от "Атака". В програмата за извънредното заседание е и първо гласуване на промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, като е предвидено да има и парламентарен контрол.

На заседанието си на 18 октомври 2013 г. народните представители продължиха дискусията на първо четене по промените в Закона за местните данъци и такси, внесени от Министерския съвет. Дебати предизвикаха два от текстовете на измененията. Единият предвижда освобождаване от облагане с данък върху недвижимите имоти и с данък при придобиване на имущества, както и от такса за битови отпадъци на храмове, молитвени домове и манастири, които се ползват за извършване на богослужение и са собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната. Втората разпоредба, по която се състоя дискусия, предвижда данъчното облекчение при облагане с данък върху превозните средства да се ползва съобразно екологичните стандарти по отношение емисионните норми на парниковите газове. Предлага се облекчението да бъде в размер 30 на сто или 50 на сто в зависимост от категориите превозни средства и екологичните категории.

Във времето за парламентарен контрол на депутатски въпроси отговориха вицепремиерът Даниела Бобева и министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Терзиева.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини