Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Да се промени Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в такава посока, че дейността на комисията, която следи за спазването му, да бъде по-ефективна и да се избегнат порочните практики, които са наблюдавани до момента
24/10/2013
Да се промени Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в такава посока, че дейността на комисията, която следи за спазването му, да бъде по-ефективна и да се избегнат порочните практики, които са наблюдавани до момента. Около това се обявиха участниците в публичната дискусия по проблемите при прилагането на закона, която бе организирана на 24 октомври 2013 г. от Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения и Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

„Скандалът отекна в съзнанието на българските граждани, защото се оказа, че органът, който трябваше да предпазва от неправомерни влияния хората, заемащи публични длъжности, на практика е бил подвластен на такива, каза заместник-председателят на Народното събрания Мая Манолова. „Затова искаме да чуем мнението на гражданското общество по тези значими теми и да предприемем съответните законодателни промени”, посочи тя. От името на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения Мая Манолова предложи в поправките на закона да се запише следното: ясна и публична процедура за избор на членовете на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) от всички квоти, включително с публично обсъждане и с участието на гражданското общество, изисквания към комисарите, като по-дълъг юридически стаж и безупречна репутация, увеличаване на състава, тъй като обхватът на закона е над 100 хиляди души, да се засили колективното начало при вземането на решенията, разширяване на обхвата на закона, като например да се включат и лицата, които боравят с публични средства.

От името на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ), председателят й Кирил Добрев се присъедини към тези предложения, като добави още няколко: комисията да има заместник-председател, преписките да се разпределят с жребий, както е в съдебната система, и да се оптимизират сроковете. Според Борислав Цеков от Института за модерна политика е много важно КПУКИ да подлежи на парламентарен контрол – независимо дали ще е на подкомисия или на друго специално звено.

Депутатът от ПГ на Партия АТАКА Илиян Тодоров предложи председателят на КПУКИ да се избира с конкурс.

Според Стефан Стойков от Сдружение „Форум средна класа” и евродепутатите да се включат в обхвата на закона.

От името на Министерство на правосъдието Атанас Славов информира, че ще бъде създадена работна група, която да работи по поправките в закона. Мая Манолова му предложи да се присъединят към работата на двете парламентарните комисии, които работят по материята.

На дискусията присъстваха представители на Министерски съвет, на президентството, на десетки граждански сдружения и организации, които подкрепиха предложенията за поправки и се обединиха около мнението, че поправките в закона трябва да гарантират на КПУКИ  повече прозрачност и публичност.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК 2020

Избор на омбудсман

    Последни новини