Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на Народното събрание Михаил Миков се срещна с президента на Международния съюз на латинския нотариат Жан Пол Декор
25/10/2013

Председателят на Народното събрание Михаил Миков се срещна с президента на Международния съюз на Латинския нотариат Жан Пол Декор, който е в страната по повод 15-тата годишнина от създаването на Нотариалната камара на Република България.

Жан Пол Декор отбеляза, че българската камара е млада организация, но вече има своите успехи и е извоювала място в българския обществен и икономически живот. Нотариалната камара на Република България е пълноправен член на Международния съюз от октомври 2004 година и през тези години се е наложила като защитник на правната и социална сигурност на гражданите, подчерта той. Гостът благодари на председателя на парламента за вниманието и интереса, който проявява към дейността на нотариусите в услуга на държавата и му връчи почетен плакет на Международния съюз на Латинския нотариат.

Председателят на Народното събрание отбеляза, че за 15-те години от създаването си Нотариалната камара си е изградила стабилен публичен авторитет и се е утвърдила като отговорна и пълноценно функционираща организация. Той заяви готовността за поддържане на градивен и конструктивен диалог между институцията и Нотариалната камара.

Сред темите на разговора беше и провелата са вчера кръгла маса „Съвременният български нотариат – 15 години гарант  на гражданската стабилност”. Една основните теми на форума е била Прилагането на Регламент №650/04.07.2012 г. на Европейския парламент и Съвета относно наследствените правоотношения с международен елемент и реда за издаване на удостоверения за наследници.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини