Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по икономическа политика и туризъм прие на първо четене законопроекта за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани  в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици
30/10/2013
На заседанието си на 30 октомври 2013 г. Комисията по икономическа политика и туризъм прие на първо четене с 11 гласа „за” законопроекта за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани  в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици, внесен от народните представители Йордан Цонев и Делян Пеевски.

Над 12 млрд. лева са загубите за държавата в годините на прехода заради офшорните зони, заяви при представянето на мотивите към законопроекта Йордан Цонев. Не твърдим, че този законопроект ще направи сериозен пробив, нито твърдим, че е изчерпателен, но нашата амбиция е да поставим проблема на масата и да очакваме от народните представители, от неправителствените организации, от бизнеса да участват конструктивно за решаване на проблемите в тази материя, посочи той.

Със законопроекта се забранява дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, да осъществяват дейности в най-значимите сфери на икономиката или да придобиват дружества, осъществяващи дейност в подобни сфери, които са особено чувствителни от гледна точка на защитата на обществения интерес. Регистрирани в офшорни зони дружества няма да имат право да участват в процедури по възлагане на обществени поръчки, в приватизация на държавно или общинско имущество, както и да получават лицензии като кредитна институция, застрахователно или пенсионно дружество, здравноосигурителен фонд и други.

В законопроекта са разписани и изключения на тези забрани, а именно, че ограниченията няма да се прилагат, ако акции на дружествата се търгуват на регулиран пазар в България или друга държава-членка на ЕС, ако дружествата са част от икономическа група, чиято централа е регистрирана като данъчно лице в страна, с която България има споразумение за обмен на информация, или пък чието дружество-майка или дъщерно дружество е българско местно лице и физическите му собственици са известни.

В мотивите на законопроекта е записано, че той ще позволи данъчно облагане на дружествата, регистрирани в офшорни зони, съответно с 10-процентен корпоративен данък върху отказания разход на местното лице и петпроцентен данък върху дивидента на чуждестранното лице от юрисдикцията с преференциален данъчен режим. За недекларирано скрито разпределение на печалбата ще се налага санкция 20 процента.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини