Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
За обезпечаване на олимпийските звена в държавните спортни училища за следващите три години са необходими по 2 257 600 лева за всяка бюджетна година, заяви заместник-министърът на младежта и спорта Йордан Йовчев
30/10/2013
За обезпечаване на олимпийските звена в държавните спортни училища за следващите три години са необходими по 2 257 600  лева за всяка бюджетна година, заяви заместник-министърът на младежта и спорта Йордан Йовчев. Той запозна на 30 октомври 2013 г. народните представители от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта с информация за ефективността от учебно-тренировъчния и състезателен процес и общообразователната подготовка на учениците от спортните училища.

Йордан Йовчев информира депутатите, че в България функционират 24 спортни училища, от които 18 общински, и 6 държавни. През тази учебна година в спортните училища в страната се обучават общо 6 997 ученици по 30 вида спорт, като 2 905 от тях са ученици в държавните спортни училища.
Политиката на Министерството на младежта и спорта е насочена към създаване на условия за провеждане на ефективен учебно-тренировъчен и спортно-състезателен процес в спортните училища, както и за осъществяване на ползотворна комуникация между спортните училища и спортните организации, отбеляза Йордан Йовчев. Той уточни, че е разработена и утвърдена „Концепция за развитие на спортните училища в Република България", в която са изложени подходи и действия, определящи стратегическата и оперативните цели и действията за тяхното постигане, принципи, партньори, организация, видовете осигурявания и критерии за ефективност, като е мотивирана необходимостта от качествени промени в цялостната дейност на спортните училища.

През 2011 г. е издадена наредба, в която за първи път се регламентират отношенията между спортните училища, спортните клубове и българските спортни федерации. Създадени са условия за придобиване на професионална квалификация от учениците в спортните училища, посочи заместник-министърът на младежта и спорта. Всяка година се реализира „Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби", съгласно която министърът на младежта и спорта предоставя стипендии на ученици в държавните спортни училища, постигнали високи спортни резултати, добави той.

Приоритет за спортните училища в България е подобряването на материалната им база, битовите условия, осигуряване на качествено хранене и възстановяване, ефективен тренировъчен процес, внедряване на методи за контрол и оценка на спортното развитие, и привличане на квалифицирани спортно-педагогически кадри, отбеляза Йордан Йовчев.

В пет от държавните спортни училища са създадени олимпийски звена от състезатели, селектирани по определени критерии, съобразно постигнатите спортни резултати, като е извършен подбор на ученици с изявен спортен талант, с реализирани постижения в държавни и международни първенства, подчерта заместник-министърът. Той уточни, че за обезпечаване на олимпийските звена е необходимо в бюджета на министерството за 2014г., 2015 и 2016г. да се предвидят по 2 257 600  лева за всяка бюджетна година за шестте държавни спортни училища. По думите на Йордан Йовчев това ще създаде възможност за планиране на дейности в дългосрочен план и за обезпечаване на многогодишния процес на изграждане на състезатели с потенциал за реализиране на високи спортни постижения.

С мерките, определени в „Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г.”, се предвижда изграждане на ефективна система за квалификация и кариерно развитие на спортно- педагогическите кадри, което ще създаде предпоставки за привличането на най-добрите треньори в страната за работа с учениците в спортните училища, заяви Йордан Йовчев.

По отношение на общообразователната подготовка на учениците, заместник-министър Йовчев припомни, че спортните училища извършват дейността си съгласно учебни планове, утвърдени от министъра на образованието и науката. Общообразователната подготовка, застъпена в тях, осигурява необходимите знания и умения за бъдещата професионална и личностна реализация на учениците.

От Министерството на образованието и науката добавиха, че нивото на подготвеност по учебните предмети от общообразователната подготовка се установява от постигнатите резултати от учениците на изпитите за Външно оценяване и Държавните зрелостни изпити. На тях учениците в спортните училища са постигнали резултати малко под средните за страната. Спортните училища участват с проекти по Националните програми за развитие на средното образование, както и по Програми, финансирани от Европейския съюз.

Заместник-министърът на младежта и спорта Йордан Йовчев изрази увереност, че последователната политика на министерството, както и гореизложените мерки, предвидени за подпомагане и оптимизиране на дейността на спортните училища в страната, ще дадат положителни резултати в бъдеще, което ще отговори на обществените очаквания за изграждане в спортните училища на резерв от състезатели за елитния спорт.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини