Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентарната комисия по правни въпроси прие предложение на председателя на Народното събрание Михаил Миков за промяна в Правилника за работа на парламента, свързана с отчетността на независимите регулатори, които парламентът избира или предлага членове в тях
30/10/2013
Парламентарната комисия по правни въпроси прие предложение на председателя на Народното събрание Михаил Миков за промяна в Правилника за работа на парламента, свързана с отчетността на независимите регулатори, които парламентът избира или предлага членове в тях.  Промяната е свързана с отчетността и надзора на независимите регулатори пред Народното събрание. Предвижда се докладите на отчетните органи да съдържат отчет за дейността за съответния период. Докладите трябва да се внасят до 31 март на следващата календарна година.

Промените ще дадат и възможност при искане на една пета от народните представители или постоянната ресорна комисия независимият орган да внася доклад за отделни въпроси от дейността си. Сега законът е предвидил регулаторите да внасят доклад веднъж годишно.

Председателят на парламента предлага още при отхвърляне на доклада да се записват и мотиви. В този случай парламентът може да определи представянето на нов доклад в по-кратък срок. Според Михаил Миков е добре да се помисли и за преценка на сроковете на отчетност на органите, тъй като някои от тях в момента трябва да представят докладите си на 6 месеца. Затрупани сме с доклади отпреди 2 години, това губи времето ни в зала, мотивира се Михаил Миков.

Председателят на парламента предлага и оптимизиране на работата на Народното събрание чрез промяна, според която докладите на комисиите, които не са водещи по даден законопроект, ще се четат само в резюме в пленарна зала. „Голямата част в докладите на комисиите са факти, които се повтарят от мотивите на законопроектите и е досадно да се чете едно и също. Това е рационализиране на времето в пленарна зала”, мотивира се Михаил Миков.

Зам.-председателят на парламента Мая Манолова предлага при провалено заседание поради липса на кворум на депутатите, които отсъстват по неуважителни причини да се отнема цялото възнаграждение за съответния ден.

Депутатите от БСП, ДПС и ГЕРБ не одобриха идеята на "Атака" за неоправдано отсъствие от три поредни или общо пет пленарни заседания за месец депутатите да не получават заплата.

Единодушно беше приет по-мек вариант – при неоправдани отсъствия от три поредни или общо пет заседания за месец да се поема не повече от една трета от допълнителните разходи на депутатите, които са в размер на 2/3 от заплатата.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини