Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие доклада на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс
01/11/2013

Парламентът прие доклада на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс. Председателят на временната комисия Мая Манолова обяви, че в най-кратък срок проектът за нов Изборен кодекс, изработен от комисията, ще бъде внесен в парламента. Тя допълни, че Кодексът може да бъде приет до края на тази пленарна сесия. Това е възможно и е въпрос на воля и желание от страна на народните представители, отбеляза Мая Манолова. Тя представи част от промените в проекта за нов Изборен кодекс, сред които са преференциално и машинно гласуване, засилването на контрола върху печатането на бюлетините. Предлага се активна регистрация след първите предстоящи национални избори, премахване на депозита и намаляване на броя подписи за участие в изборите на инициативните комитети.

Парламентът удължи с един месец срока на действие на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Временната комисия ще трябва да извърши и анализ на проблемите, свързани с прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и да предложи законодателни промени, решиха депутатите.

Парламентът ще заседава извънредно идния вторник от 10.00 до 16.00 часа. Народните представители ще обсъдят на първо четене промени на Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, както и промени в Правилника за дейността на Народното събрание. В програмата са и второ четене на промени в Закона за счетоводството, в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в Закона за корпоративното подоходно облагане, в Закона за ДДС, в Закона за акцизите и данъчните складове и в Закона за местните данъци и такси.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини