Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Ставката на данъка върху доходите от лихва, придобити през 2014 г., да бъде намалена на 8 на сто, гласуваха народните представители от Комисията по бюджет и финанси
31/10/2013
Депутатите от Комисията по бюджет и финанси приеха ставката на данъка върху доходите от лихва да намалява с 2 на сто през следващите три години и да отпадне от 2017 година. На 31 октомври 2013 г. те приеха на второ четене Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Предложението за намаляване на данъка върху лихвите е внесено от Корнелия Нинова и група народни представители от парламентарната група на Коалиция за България.

Единодушно депутатите от комисията приеха на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за счетоводството.

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, които бяха приети на второ гласуване, предвиждат с данък при източника да не се облагат доходите от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, както и доходите от лихви по заем, предоставен от чуждестранно лице – емитент на облигации или други дългови ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Беше повдигнат въпроса за ефекта върху бюджета от тази мярка, при което заместник-финансовият министър Людмила Петкова информира депутатите, че преференцията няма да доведе до загуба на пари от бюджета.

Депутатите от парламентарната бюджетна комисия приеха на второ четене измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Министерския съвет на 27 септември 2013 година.

Тълкуването на понятието „горивни продукти” предизвика дебати при разглеждането на измененията в Закона за акцизите и данъчните складове. Промените предвиждат да се въведе специален ред за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво под формата на държавна помощ за земеделския сектор. Малките винопроизводители, които изпращат акцизни стоки до лицензиран складодържател, могат да прилагат режима на отложено плащане, гласуваха депутатите от комисията.

На заседанието Комисията по бюджет и финанси разгледа и прие единодушно на първо четене двата законопроекта за изменение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Вносители на законопроектите са Захари Георгиев, Васил Андонов и Деян Дечев от Коалиция за България и Петя Аврамова и група народни представители от парламентарната група на ПП ГЕРБ. Справедливо, логично и правилно, както и юридически обосновано, е на тези правоимащи лица да се удължи срока до 30 ноември 2016 г. т.е. шест години след одобряването на последните окончателни списъци, отбеляза при представянето на законопроекта Захари Георгиев. Поправката касае 59 861 държатели на права, уточни той.

Народният представител Петя Аврамова също посочи, че 30 ноември 2016 г. е по-справедлив краен срок, в който правоимащите притежатели на многогодишни жилищно-спестовни влогове, които придобият или започнат изграждане на жилище, могат да се възползват от правото си да бъдат компенсирани.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини