Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Създаването на административния съд е пряко свързано с укрепването на българската държавност в Третата българска държава, отбеляза председателят на парламента Михаил Миков на обелязването на 100 години от създаването на Върховния административен съд
04/11/2013

Създаването на административния съд е пряко свързано с укрепването на българската държавност в Третата българска държава, отбеляза председателят на Народното събрание Михаил Миков. Той присъства на обелязването на 100 години от създаването на Върховния административен съд.

Михаил Миков допълни, че учредителите тогава са приели, че административното правораздаване е част от добре функциониращата правова и демократична държава. Той се обърна към съдиите от ВАС, като посочи, че предизвикателствата към тях ще бъдат още по-големи с оглед и членството на страната ни в Европейския съюз.

Европейското право все по-често пристига при нас чрез различни разпоредби, свързани с въвеждане на европейско законодателство в българското законодателство, заяви Михаил Миков. Той добави, че предизвикателствата са свързани с постигане на оня висок стандарт в правораздавателната дейност, който да кара българския гражданин да се чувства защитен от произвола на администрацията.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини