Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по регионално развитие и местно самоуправление прие проекта за държавния бюджет на Република България за 2014 г
06/11/2013
С 10 гласа „за”, един въздържал се и 8 против Комисията по регионално развитие и местно самоуправление прие проекта  за държавния бюджет на Република България за 2014 г. Пред членовете на комисията министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева защити бюджета на Министерството по регионалното развитие за 2014 г.

Разходите по бюджета на МРР през 2014 г. са малко над 211 млн.лв. и са планирани в изпълнение на две области на политики, както следва:

- Политика в областта на развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места.

- Политика в областта на подобряване на инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътна и ВиК инфраструктура.

Продължава изпълнението на проект „Транзитни пътища V“, чрез който се извършва рехабилитация на пътна инфраструктура. Бюджетът за проекта през 2014 г.  от държавни инвестиционни заеми е на стойност 128,7 млн.лв. По него през 2014 г. ще стартира рехабилитация на автомагистрала «Тракия» в участъците при Пазарджик и Пловдив с обща дължина близо 41 км .

От държавния бюджет за ремонти, поддръжка и строителство на републикански пътища са осигурени над 140 млн.лв.
Общият бюджет по програмата на МРР за „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” с включени администрирани разходи по други бюджети е 1 646 234 820 лв.

В проектобюджета за 2014 г. с държавни инвестиционни заеми са осигурени средства за три язовира в размер на почти 23 млн. лв. «Планираме стартиране на строително-монтажни работи на язовирите Пловдивци, (община Рудозем), Луда Яна (община Панагюрище) и Студена (община Перник). Ефектът от инвестицията ще е много голям за социалното и икономическото развитие на регионите, в които от години населението е засегнато от режими на водоподаване. Изграждането в страната за първи път след 30 години на хидротехнически съоръжения ще осигури достатъчно питейната вода за населението в засегнатите райони”, каза министър Терзиева.

Няма как да подкрепим бюджет, в който има 15 процентно намаление на бюджета на министерството, каза депутатът от ГЕРБ Лиляна Павлова.

Колегата й от ГЕРБ Томислав Дончев препоръча в програмата «Растеж и устойчиво развитие на регионите» да се въведат квоти за местната власт, тъй като по капацитет те са  неравностойни на централната власт, а на практика ще се състезават за един и същ ресурс.

Кметът на Перник Росица Янакиева в качеството си на член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в България поиска още 5 милиона лева за основен ремонт на общински пътища. Те са най-използваните и в най-лошо състояние, каза Янакиева. Според нея трябва да се заделят повече средства и за заплатите в общинската администрация, която е една от най-ниско платените и няма как да привлече качествени кадри.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини