Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
С 10 гласа „за” и 7 „против” Комисията по земеделието и храните прие на първо четене проекта за държавен бюджет на Република България за 2014 г.
06/11/2013
С 10 гласа „за” и 7 „против” Комисията по земеделието и храните прие на първо четене проекта за държавен бюджет на Република България за 2014 г.

При обсъждането на законопроекта на 6 ноември 2013 г. министърът на земеделието и храните Димитър Греков отбеляза, че се предвижда намаление на общите разходи по бюджета на министерството за 2014  г. спрямо този за 2013 г. с 31.7 милиона лева или с 13.13 процента. В периода 2009 – 2013 г. бюджетът на министерството беше драстично намален, а общият размер на намалението на разходите за този период възлиза на 41 процента, подчерта той.

С така предложения проект на бюджет редица дейности от компетентността на Министерството на земеделието и храните ще останат без финансиране, заяви Димитър Греков. Разходите за дейностите, за които не е осигурено финансиране, са в размер на 43,1 милиона лева, уточни той. Сред тях са 20 милиона лева за осъществяване на дейностите на Българска агенция по безопасност на храните, 2,5 милиона лева за обновяване на цифровата ортофотокарта, 10 милиона лева за провеждане на държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водостопанските системи и съоръжения, за хидромелиоративни системи и съоръжения и за предпазване от вредното въздействие на водите извън границите на населените места, 5 милиона лева за осигуряване на политиката в областта на аграрната наука.

В определения на земеделското министерство разходен таван за 2014 г. от 209 381 500 лева не са разчетени средства за отпечатване на ваучерите, както и за осигуряване на прилагането на схемата за държавна помощ, подчерта министър Димитър Греков. Ориентировъчните разходи по тази схема ще възлязат на 1 милион лева и неосигураването им ще провали държавната помощ, добави той.

Заместник-министърът на земеделието и храните Явор Гечев представи проектобюджета на Държавен фонд „Земеделие” и подчерта, че на 100 процента е осигурено обезпечението на различните програми. Общата сума за обезпечаване на националните програми е 263 680 000 лева, уточни той. При цялото намаление на разходната част имаме увеличение с около 22 милиона лева в частта за национални доплащания и помощи, които ще бъдат на разпроложение за осъществяване на националните политики в сектор земеделие, добави Явор Гечев.

Всички народни представители, които взеха отношение по законопроекта, отбелязаха, че трябва да се търсят начини за набавяне на необходимите средства за сектор „Земеделие”. Представители на неправителствени организации също запознаха депутатите със свои становища по проекта за бюджет на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини