Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения подкрепи на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2014 година
06/11/2013
Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения подкрепи на 6 ноември 2013 г. на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2014 година.

Бюджетната рамка беше представена от заместник-министъра на транспорта Антон Гинев. С проекта за бюджет на министерството се цели по-ефективно и прозрачно управление в подкрепа на европейското социално-икономическо развитие на България, посочи той. По думите му това ще бъде постигнато чрез осигуряване на ефективен и устойчив транспорт, развитие на по-екологосъобразни,  безопасни и сигурни видове транспорт, установяване и подходящо равновесие между интересите на всички участници на пазара на електронните съобщителни услуги и на пощенските услуги от една страна и от друга – процесите на хармонизация в съответствие с европейската регулаторна рамка.

Антон Гинев отбеляза, че в проекта на държавния бюджет за 2014 година са определени размерите на приходите, разходите и трансферите по бюджета на министерството, като разходния таван е намален с 5,4 милиона лева.

Нов момент при структурирането на бюджета на транспортното министерство е включването на субсидиите за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „Български пощи” ЕАД, като негов съставен елемент. Това е причината за нарастването на разходите през 2014 година. Очакваните собствени приходи по бюджета на министерството за следващата година са в размер на 51 милиона лева. Разходите възлизат на 248 104 100 лева, като се включват 192 375 000 лева субсидии за нефинансови предприятия („БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „Български пощи” ЕАД). Заложените текущи разходи са 242 915 600 лева, а капиталовите разходи са 5 188 500 лева.

Модернизирането и изграждането на транспортната инфраструктура през 2014 година включва обекти, финансирани от бюджета и предприсъединителните фондове, чрез Оперативна програма „Транспорт” и заемни средства, уточни при представянето на проекта за бюджет заместник-министър Антон Гинев.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини