Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народните представители от Комисията по образование и наука приеха на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2014 г.
07/11/2013
С 10 гласа „за”, 8 „против” и 1 „въздържал се” народните представители от Комисията по образование и наука приеха на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2014 г. Бюджетната рамка беше представена от министъра на образованието и науката Анелия Клисарова, която отбеляза, че бюджетът за образование за следващата година е основен приоритет за българското правителство.

Предвижда през 2014 г. 3,8 процента БВП да бъдат отделени за образование, докато за 2013 г. тези средства са били на равнище от 3,65 на сто. Заложените средства за образование и наука за 2014 г. са 3 092 600 000 лева, но има и 100 милиона лева за образование, които сега са в националния бюджет. В началото на 2014 г. е предвидено тези средства да бъдат разпределени за политики в средното и във висшето образование, посочи министърът на образованието и науката.

Очаква се да се създадат предпоставки за по-голяма ефективност в политиките за качествено предучилищно възпитание и училищно образование, за равен достъп до висше образование, за развитие на научния потенциал и международния образователен обмен. Анелия Клисарова отбеляза, че целта е да се формират по-силни стимули за всеобхватно и достъпно образование, както и за учене през целия живот. Сред останалите приоритети на държавния бюджет в сферата на образованието и науката попадат подобряването на функционалната грамотност на учениците, стимулирането на младите учители и обновяването на автобусния парк.

По време на дебатите в парламентарната Комисия по образование и наука беше изтъкнато, че бюджетът на БАН от 59,8 млн. лева за 2013 г. е увеличен на 72, 5 млн. лева за 2014 г. С този ръст е направена предпазлива, но важна крачка за осъществяване на социалните политики на държавата спрямо учените, отбеляза  депутатът Лютви Местан.

Народният представител Валентина Богданова посочи, че трябва да има промяна във философията и съдържанието на политиките по отношение на образованието, но това не може да бъде дело само на българския парламент, тъй като финансирането и управлението на финансите до голяма степен зависи и от професионалния мироглед на експертите в областта на науката. За първи път се предвижда база като обем от пари, която дава възможност да оцеляват и малките училища, добави тя.

В дискусията депутатът Аксения Тилева постави въпроса за заплащането на педагогическите кадри и евентуалното включване на детските градини в националната образователна програма като първи етап от средното образование у нас. Министър Клисарова съобщи още, че през следващата година ще се запази равнището  на средствата за
националните програми в средното образование и те ще се
финансират с 42,6 млн. лева.

Ще има и две нови образователни програми, като първата от тях ще е  с бюджет от 5 млн. лева и средствата ще се предоставят на общините да плащат разходите на учителите за пътуване до отдалечените училища. Втората програма ще е с бюджет от 15 млн. лева и с тях ще се купуват училищни автобуси, тъй като нови не са купувани над 5 години, заяви Анелия Клисарова.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини