Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на първо четене бюджетите на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.
13/11/2013

Народното събрание прие на първо четене бюджетите на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.

Сто и девет народни представители подкрепиха бюджета на ДОО за 2014 г., против бяха шестима, а седем се въздържаха. Сто и десет депутати одобриха на първо четене бюджета на НЗОК за следващата година, 40 бяха "против", 12 се въздържаха. В залата бяха премиерът Пламен Орешарски и министри от кабинета.

Народните представители продължиха и обсъждането на първо четене на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2014 г. Министърът на финансите Петър Чобанов отбеляза по време на дебатите, че заетост се създава само чрез работеща икономика, която бюджет-2014 ще осигури.

Образованието, развитието на регионите и социалната политика са трите ключови приоритета на бюджет 2014. Цялостната философия на бюджета финансовият министър обобщи като фокусирана върху търсенето на конкретни резултати - рестартиране на икономиката и ускоряване на растежа. Без това фискалната дисциплина не може да бъде устойчива, а за постигане на предвидима инвестиционна среда е нужен ясен положителен сигнал към инвеститорите, повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия, подчерта министърът.

С бюджет 2014 правим решителни крачки в правилната посока, отбеляза Петър Чобанов. Растежът на БВП се очаква да е 1,8 на сто в реално изражение. Ясно и категорично извеждаме политики в подкрепа на растежа, политики, които дават основание да се очаква по-голямо вътрешно търсене, обясни той. Предвиден е и конкретен ресурс за намаляване на регионалните диспропорции, реалистична прогноза за макроикономическите показатели.

Ръководството на парламента ще предложи допълнително да бъдат съкратени разходите за Народното събрание за следващата година преди приемането на държавния бюджет на второ четене, съобщи председателят на парламента Михаил Миков при представянето на проекта за бюджет на институцията. Той уточни, че това ще е жест към политиката на икономии в държавната сфера. Целите, които си е поставило Народното събрание за следващата година, са подобряване на прозрачността, стратегическото планиране, координацията, укрепване на административния капацитет, посочи председателят на парламента.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини