Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Депутатите от Комисията по правни въпроси единодушно подкрепиха Споразумението за взаимно предоставяне на собственост върху поземлени имоти в Берлин и София
13/11/2013
Народните представители от парламентарната правна комисия подкрепиха единодушно на заседанието си на 13 ноември 2013 г. законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителствата на Република България и Федерална република Германия за взаимно предоставяне на собственост върху поземлени имоти в Берлин и София.

Споразумението предвижда българската държава да придобие безвъзмездно по реда на германското законодателство право на собственост върху терени с обща площ 12 617 кв.м, чиято стойност е около 23 167 000 евро, а германската държава да придобие безвъзмездно по реда на българското законодателство право на собственост върху  терен с площ 11 470 кв. м, чиято стойност е около 17 205 000 евро. С документа се поемат финансови задължения за българската страна, които включват обезщетение за реституционни претенции за имот в Берлин и компенсация за стойността на имот в София.

Споразумението, което подкрепиха народните представители, е резултат от 20-годишни преговори между двете държави, като с влизането му в сила въпросът за имотите за нуждите на дипломатическите представителства на двете страни ще намери трайно решение и ще бъде дадена възможност на българската държава да предприеме необходимите действия за оптимизирането и по-ефективното ползване на имотите си в Берлин. Депутатите са убедени, че решаването на въпроса със собствеността ще има положително отражение върху цялостния комплекс на българо-германските отношения.

Единодушно депутатите от Комисията по правни въпроси подкрепиха на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, внесен от Христо Бисеров на 10 октомври 2013 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини