Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на първо четене държавния бюджет на Република България за 2014 г.
14/11/2013

Народното събрание прие на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2014 г.  "За" гласуваха 116 депутати от Коалиция за България и ДПС, против бяха 78 депутати от ГЕРБ. 17-те народни представители от "Атака" се въздържаха при гласуването.

Основните макроикономически показатели в бюджета са 1,8 процента растеж, дефицит от 1,8 процента или 1 472,3 млн. лв. в номинално изражение, очаквана средногодишна инфлация в размер на 1,8 процента. Фискалните параметри предвиждат приходи в размер на 30 886,0 млн. лв. (37,9 процента от БВП, което е увеличение с 501,2 млн. лв. в сравнение с 2013 г.). Разходите са в размер на 32 358,3 млн. лв. (39,7 процента от БВП при ограничение от 40 процента от БВП, което представлява ръст от 380,1 млн. лв. спрямо 2013 г.). Запазва се нивото на минималния размер на фискалния резерв към 31 декември 2014 г. от 4,5 млрд. лв.

Като максимално "напрегнат", но изпълним, оцени Бюджет 2014 министър-председателят Пламен Орешарски пред депутатите в пленарната зала. Той отбеляза, че финансовите възможности на държавата на този етап не позволяват да бъде по-амбициозен. Орешарски посочи, че още "от следващата година се прави първа стъпка към връщането на страната на пътя на икономическия растеж". Със заложените параметри се създават и минимални предпоставки за по-висока социална отговорност и в подкрепа на гражданите, които остават в най-уязвимите социални групи. Този бюджет дава също възможност за малко по-активни политики в образованието.

Министър-председателят отбеляза, че с Бюджет 2014 започва и дълго отлаганата здравна реформа. По думите на Пламен Орешарски бюджетът ще даде глътка въздух и на местната власт. Той обеща да вземе предвид всички критични бележки и да ги отчете при водене на бюджетната политика през следващата година.

Народните представители ратифицираха Изменeнието на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен офис (ЕКО), прието от Съвета на ЕКО на 23 ноември 2011 г. в Копенхаген.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини