Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по труда и социалната политика прие на първо гласуване промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, внесени от Министерски съвет
14/11/2013
Единодушно с 17 гласа „за” Комисията по труда и социалната политика прие на първо гласуване промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, внесени от Министерски съвет.

Като част от реализацията на поетите ангажименти в социалната програма на правителството се предвижда повишаване на пределната възраст на войниците (матросите) от 45 на 50 години, чрез което се създава възможност за по-пълноценно използване на техния потенциал. По този начин ще бъдат реализирани икономии на средства, необходими за приемане на военна служба на граждански лица и последващото им обучение, посочва в мотивите си вносителят. С направеното предложение ще се възстанови положението преди изменението в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България през 2010 г., когато само спрямо тях пределната възраст бе драстично намалена от 49 на 45 години.

Създава се и законова възможност военнослужещите мъже,  които са самотни родители (осиновители), да ползват отпуски, свързани с отглеждането на децата им, при условията и по реда на Кодекса на труда, с цел обезпечаване изпълнението на родителските им задължения и осигуряване на реални грижи за децата им.

Около 465 милиона лева са предвидени за изпълнението на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за 2014 и 2015 година, съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в отговор на актуален въпрос по време на заседанието на комисията. С тези средства ще бъдат финансирани проекти, свързани със заетост, с обучение, с квалификация, с подобряване на администрацията и публичните служби по заетост, уточни той. По думите на социалния министър програмата „Развитие” е сред тези, чието изпълнение има изключително сериозен ефект и приложение и от нея са се възползвали предимно българските общини.

Министър Хасан Адемов подчерта, че елементи от програма „Развитие” са включени в предварителния вариант на проекта за споразумение с Европейската комисия, но преди окончателното одобрение на ЕК на Споразумението за партньорство и на дизайна на ОП „Развитие на човешките ресурси”, няма как да се прогнозира дали тя ще се изпълнява и  през следващия програмен период. Нашето желание и желанието на българските общини е тази програма да получи развитие и през следващия програмен период и се надявам до средата на следващата година да има яснота по тези въпроси, добави той.

В отговор на въпрос на левицата за прилагането на споразумението между министъра на труда и социалната политика на Република България  и Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската федерация по договора за социалната сигурност от февруари 2009 г., министър Хасан Адемов каза, че съществуват проблеми, един от тях например е свързан с това, че е имало периоди преди сключването на договора, в които се е допуснало от двете страни двойно осигуряване за пенсия. В България на база на споразумението 1600-1700 човека получават пенсии. Единственият начин, по който могат да бъдат решени всички казуси, е отново да бъде проведена среща на високо ниво между министрите на труда на двете страни, посочи министър Адемов и допълни, че в края на миналия месец е имало среща на експертни групи в НОИ. Министерството на труда и социалната политика полага усилия още през декември да бъде поискана такава среща.

На въпрос на ГЕРБ ще бъдат ли заделени средства през следващата година по проект „Красива България“, министър Адемов отговори, че за 2013 г. са били отделени 3 млн. лв. и в предварителния вариант на Националния план за действие по заетостта се предвижда тази сума да бъда запазена. В края на ноември ще бъде подготвен окончателният вариант на плана, който трябва да бъде приет от Министерски съвет.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини