Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Очаква се потвърждение за финансиране на проекта „Северна скоростна тангента” на София от Европейската комисия и няма да има загуба на средства към декември 2013 г. по ОП ”Регионално развитие”
14/11/2013
Депутатите от Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъдиха на 14 ноември 2013 г. и подкрепиха единодушно на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, внесен от Министерски съвет.

Законопроектът бе представен от заместник-министъра на младежта и спорта Йордан Йовчев. С промените ще се създадат по-благоприятни условия за насърчаване усилията на българските спортни организации за максималното развитие на техния потенциал в съответните спортове и ще се постигат оптимални резултати при подготовката и участието им в държавни и международни състезания. Ще има възможност за оперативно и качествено извършване на реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост. Основната цел на предложения проект е оптимизиране и прецизиране на действащите разпоредби, регламентиращи издаването на лицензии на спортни федерации и национални спортни организации, дейността в спортните училища, консолидиране на разпоредби, свързани с финансиране от държавата и общините на спортни организации, посочи Йордан Йовчев. Прецизиран е редът на държавното финансово подпомагане при спортната дейност и материално-техническата база.

Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева участва в блиц контрол на заседанието на комисията. На  въпрос на народния представител Лиляна Павлова за финансиране и продължаване дейностите по автомагистрали „Тракия” и „Хемус”, министър Терзиева увери, че автомагистралите ще бъдат завършени в срок – октомври 2014 година. На въпрос на Павел Шопов относно излязла информация, че автомагистрала „Хемус” ще стане високоскоростен път, министърът разясни, че няма взето решение до този момент и поетапно по нея ще се изгражда четирилентов път.

Относно продължаване на финансовото споразумение между България и Европейската инвестиционна банка за холдинговия фонд „Джесика” след 2015 година, Десислава Терзиева информира депутатите, че на този етап се анализират възможностите и скоро ще се предложи на Министерството на финансите споразумението да се продължи. Този финансов инструмент на структурните фондове на ЕС, разясни министърът, е добре приложим и подпомага финансирането на проектите за устойчиво градско развитие и възстановяване.

Председателят на комисията Димчо Михалевски поиска депутатите да бъдат информирани относно преговорите с Европейската комисия /ЕК/ за финансиране на проекта „Северна скоростна тангента” на София с дължина 16,540 км. Министър Терзиева увери народните представители, че се очаква потвърждение от ЕК и няма да има загуба на средства към 31 декември 2013 г. по  ОП „Регионално развитие”.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини