Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Михаил Миков: Реабилитацията на социалната държава е основната задача на 42-рото Народно събрание
19/11/2013

„Реабилитацията на социалната държава е основната задача на 42-рото Народно събрание“, заяви председателят на парламента Михаил Миков при откриването на дискусията на тема „Борбата с бедността в България“. На форума, организиран от Народното събрание, Института за икономика и международни отношения и фондация „Фридрих Еберт“, присъстваха министър-председателят Пламен Орешарски, социалният министър Хасан Адемов, експерти и синдикалисти.


В речта си при откриването Михаил Миков припомни, че основните направления в законодателната дейност и парламентарния контрол на 42-рото Народно събрание са социалната политика и борбата с бедността.


"В социалната област 42-рото Народно събрание завари застой в социалната държава такава, каквато е по Конституция, пренебрегване и незачитане на бедността, разширяване на уязвимите слоеве в обществото, както и  засилване на самоцелната финансова стабилност", посочи Михаил Миков. Според него бедността в България е рожба на прехода и тя отразява неговите грешки.


Председателят на Народното събрание посочи реалните мерки, които 42-рото Народно събрание предприе за решаване на проблема с бедността.


Първият етап включва спешните социални мерки, приети  „на другия ден“ след откриването на 42-рото Народно събрание, припомни Михаил Миков. Сред тях са повишаването на обезщетенията на майките за отглеждане на малко дете от 240 на 310 лева,  увеличаването на целевите помощи за ученици от 150 на 250 лева, изплащане на задълженията на държавата към бизнеса.


Вторият етап обхваща предприетите мерки за 2014 г. в социалната област, сред които са  увеличаването на разходите за здравното осигуряване, повишаване на  максималния осигурителен доход от 2200 на 2400 лева, въвеждане на швейцарското правило за индексация на пенсиите от 1 юли и др. „Тези мерки са заявка, че ще отстояваме още по-енергично и реално борбата срещу бедността“, заяви Михаил Миков в словото си.


Според него основна част от средствата по европейските програми в България се насочва към региони с относително по-висок доход на глава от населението, което не способства за преодоляване на социално-икономическото разслояване в страната ни. Председателят на парламента е на мнение, че е необходимо по-голямо фокусиране на средствата към регионите с ниски доходи и висок дял на социално уязвимите групи и в частност към северозападния регион.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини