Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Повече от два часа продължи първата дискусия по проблемите в отношенията между потребителите и банките и финансовите институции
20/11/2013
Повече от два часа продължи първата дискусия по проблемите в отношенията между потребителите и банките и финансовите институции, организирана на 20 ноември 2013 г. от Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения и Комисията по бюджет и финанси.

Необходими са промени, които да сложат ясни правила по отношение на договорите между банките и кредитополучателите, и на съдебното изпълнение по отношение на необслужвани банкови кредити, отбеляза в началото на обсъждането заместник-председателят на Народното събрание и председател на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения Мая Манолова.

Председателят на Комисията по бюджет и финанси Йордан Цонев заяви, че в банковия сектор няма монопол, но съществуват проблеми, които трябва да бъдат внимателно обсъдени преди да се пристъпи към законодателни мерки. През последните месеци проведохме срещи с представители на различни граждански организации, БНБ, комисии и др., и очертахме различни проблемни полета, отбеляза той. Като пример за такива Йордан Цонев посочи определянето на плаващия лихвен процент по кредитите, таксите, които банките събират, бързото производство при осигуряването на обезпечение по кредитите, както и проблемите с бързите кредити, които по думите му могат да бъдат преодолени с въвеждането на ясна регламентация.

Депутатът от ПГ на Коалиция за България Румен Гечев заяви, че референтният лихвен процент трябва да бъде направен по-пазарен и конкурентен, защото в момента този процент се определя от управителния съвет на банката и е субективен. Според народния представител е възможно да се приеме лихвеният процент да се определя на база на някой от индексите юрибор, софибор или либор, и този метод на изчисляване да е универсален за всички банки. Постигнали сме съгласие, че наказателната лихва при предсрочно изплащане на ипотечните кредити не трябва да е по-висока от 1 процент, съобщи Румен Гечев. Той добави, че промени са необходими и по отношение на оценката на ипотекираните жилища. България е единствената страна в ЕС, където банката може с изпълнителен лист веднага да получи своето обезпечение, подчерта народният представител. Не искаме да ощетим банките, банковата стабилност е изключително важна, но тя не може да е за сметка на кредитополучателите, заяви той.

Финансистът Любомир Христов коментира, че съществуват текстове в ГПК, както и в други закони, които поставят клиентите на банкови кредити в неравностойно положение. Банките могат да променят едностранно лихвени проценти и да налагат такси, липсва възможност за извънсъдебно решаване на спорове, както и реална регулация на отношенията между банките и потребителите, подчерта той. Любомир Христов заяви, че трябва да се обмисли възможността за приемане на закон за финансовия омбудсман.

На дискусията бяха поставени въпроси, свързани с липсата на контрол върху частните съдебни изпълнители, както и върху таксите, които те събират. Беше предложено да се въведе възможност за обжалване на оценките на недвижимите имоти, да се предвидят санкции за банките, дали лоши кредити, както и да бъде наложен мораториум върху всички изпълнителни дела.

Публичната дискусия беше излъчена в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини