Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Оптимизира и прецизира режимът на лицензиране на спортните федерации и национални спортни организации, приеха народните представители от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта гласувания на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
20/11/2013
Оптимизира и прецизира режимът на лицензиране на спортните федерации и национални спортни организации, дейността в спортните училища, консолидират се разпоредби, свързани с финансиране от страна на държавата и общините на спортни организации. Това приеха народните представители от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, които единодушно гласуваха на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, внесен от Министерски съвет.

Със законопроекта се предвижда и по-благоприятен режим на спортните организации при изискванията за подновяване и при отнемане на спортната лицензия. С поправките наличието на просрочени задължения към държавата или общините няма да бъде пречка за подновяване на лицензията, при условие, че е допуснато тяхното разсрочване или отсрочване. Създава се правна възможност общините да подпомагат юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, които организират и насърчават децата и младежта да се занимават с физически упражнения.

Със 7 гласа „за”, 3 против и 5 въздържали се комисията прие на първо четене и законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, внесен от Милко Багдасаров. С него той иска в Ученическите спортни игри да могат да участват и тези ученици, които са картотекирани в спортни клубове, тъй като миналата година това е било забранено. А неучастието на активно спортуващите демотивира децата и учителите по физическо възпитание, защити проекта си Милко Багдасаров.

Депутатите от ГЕРБ и представителите на Министерството на младежта и спорта останаха  на мнение, че това може да се регулира с наредба.

Министърът на  младежта и спорта Мариана Георгиева участва в блиц-контрол. Депутатът от ПГ на ПП ГЕРБ Иван Чолаков попита дали се мисли за преференциални цени на спортните бази за наши клубове. Готови сме да облекчим бюджетите на федерациите. Уверявам ви, че мислим в тази посока, отговори министърът.

Всеки момент лабораторията по антидопингов контрол ще се сдобие с хабилитирано лице, специалист. Иска ми се до края на годината всичко, което зависи от нас по сертифицирането й, да е финализирано, отговори министър Мариана Георгиева на въпрос на народния представител от ПГ на ДПС Халил Летифов за бъдещето на антидопинговият център.

Иван Чолаков от Пг на ПП ГЕРБ попита министъра дали се мисли законодателно да се подпомогнат спонсорите на спортните клубове. Това е друго нормативно поле, обясни министър Мариана Георгиева.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини