Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народните представители от Комисията по земеделието и храните обсъдиха работен актуален проект на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
20/11/2013
Народните представители от Комисията по земеделието и храните обсъдиха работен актуален проект на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Общите цели на програмата са свързани с повишаване на конкурентоспособността на стопанствата чрез развитие на иновациите и модернизация на технологиите и методите на производство, с устойчиво управление на екосистемите и ефективно използване на ресурсите в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, както и с разнообразяване на източниците на заетост, повишаване на доходите, намаляване на бедността и подобряване на социално-икономическата среда в селските райони.

Министърът на земеделието и храните Димитър Греков посочи, че бюджетът на програмата е над 2,3 млрд. евро, като акцентът пада върху стимулиране на конкуретноспособността в малките и средните стопанства, които са гръбнакът на българското земеделие, а в действителност са на ръба на оцеляването. По отношение на завишеното търсене в Европа на качествени продукти с ясен произход ще насочим усилията си в развитието на сектори като биологичното растиниевъдство и пчеларството, добави той.

Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. е съсредоточена върху високата ефективност  на отделните отрасли и симбиозата между тях. Заместник-министърът на земеделието и храните Явор Гечев отбеляза, че фокусът не бива да пада единствено върху физическото харчене на средства. Предвидени са гарантирани бюджети и допълнителни инвестиции за иновации във всяка сфера от селското стопанство. Възможност за финансиране по представената програма за развитие в сектора на земеделието се допуска за традиционните български сортове като генофонд и агроекологията, добави Явор Гечев.

По време на дебатите в парламентарната комисия депутатът Десислава Танева изрази подкрепата си за представените акценти и разчети, особено в областта на растениевъдството и животновъдството. Според нея от изключителна важност е изравняването на конкурентноспособността в отделните сфери в българското земеделие, но не на последно място и извеждането като приоритет на конвенционалното пчеларство и биопчеларството. Народният представител Методи Теохаров отбеляза необходимостта от устойчиво управление на поземлените ресурси, от поддържането и финансовото подпомагане на почвеното плодородие.

По време на заседанието депутатите от Комисията по земеделието и храните обсъдиха и работен доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини