Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Следващата седмица министърът на транспорта ще представи пред Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения резултатите от проверката в Национална компания „Железопътна инфраструктура”
20/11/2013
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов отговори на актуални въпроси на народните представители от ресорната комисия.

На въпрос на депутата Иван Вълков за понижаване на някои от критериите за автомобилни превози на ученици и деца, министър Папазов разясни, че са постъпили много предложения от ежемесечните обществени съвети. Министерството направи  предложения за промяна в Наредбата, с които да отпадане изискването за втори монитор за автобуси до 22 пътника и за наличие на санитарен възел.

Данаил Папазов отговори на питане за политиката в автомобилния транспорт относно курсовете за водачи. Въпреки постъпилите предложения за извеждането на тези курсове от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, не е взето решение и няма предприети действия, заяви той. Следващата седмица министърът ще представи пред депутатите от комисията забележките в одитния доклад по повод проверката в Национална компания „Железопътна инфраструктура” по повод констатирани нарушения.

Председателят на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения Камен Костадинов поиска народните представители да бъдат запознати с изпълнението на оздравителната програма в БДЖ. Данаил Папазов подчерта, че видимо финансовите резултати се подобряват и за последните седем месеца загубите на предприятието са намалени с повече от 5 милиона лева, като значително са намалени и неговите дългове. През следващата година ще пристъпим към преговори за купуване на нов подвижен състав, уточни той. Значително ще бъде повишено качеството на услугата, която предлага БДЖ, след ремонтите на инфраструктурата, железопътните гари, пуснкането на нови кушетвагони и въведената система за продажба на билети, уточни министърът.

След преговори с Европейската комисия имаме амбицията през следващата година да завършим проекта за тунела под Шипка със средствата по ОП „Транспорт” от стария програмен период. На въпрос за работата по електронното управление, министърът уточни, че в момента се завършва стратегията с очертаване на т. Нар. „екшън” план. В момента се тестват първите 4000 идентификационни карти, на следващ етап ще се проведе второ тестване в реална обстановка.

Министър Данаил Папазов запозна депутатите с информация за финансовото и икономическо състояние на Български пощи ЕАД във връзка с изплащането на дължимата компенсация за задължението за извършване на универсалната пощенска услуга, както и какви са предприетите мерки за оздравяване на предприятието. Разработена е краткосрочна програма за развитие на дружеството октомври 2013 – декември 2015 година, в която са включени редица мерки, посочи министърът. По думите му особено важна е инвестиционната програма, която включва проекти с национално и европейско финансиране за въвеждане на колетни пощенски терминали за развитие на електронната търговия.

Депутатите от комисията се запознаха и подкрепиха на първо четене законопроекта за изменение на Закона за електронните съобщения. Мотивите към законопроекта представи депутатът Мартин Захариев, който отбеляза, че измененията предвиждат да бъде въведена такса за удължаване срока на издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър. Събирането на подобна такса произтича от конституционно заложеното право на държавата да упражнява суверенни права върху радиочестотния спектър, както и от естеството на честотния ресурс, изрично определен в проекта.

Въвеждат се изисквания към предприятията предоставящи електронни съобщителни услуги да предоставят детайлизирана сметка/фактура на абонатите си за ползваните услуги. Според вносителите по този начин ще се гарантира защита на правата на потребителите и ще се осигури точно и коректно отчитане на предоставяните услуги. Въвеждането на норми, гарантиращи прозрачност, ще улесни работата на контролните органи, се посочва в мотивите към законопроекта.

Депутатите от  Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения отхвърлиха на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили, внесен от народния представител Ивайло Московски.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини