Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Депутатите от комисиите по околната среда и водите и по регионална политика и местно самоуправление се запознаха с проекта на Стратегия за развитие и управление на ВиК сектора в България
21/11/2013
Народните представители от Комисията по околната среда и водите и от Комисията по регионална политика и местно самоуправление се запознаха с проекта на Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014 – 2023 г. На представянето на проектодокумента на 21 ноември 2013 г. в Народното събрание присъстваха министрите на регионалното развитие и на околната среда и водите Десислава Терзиева и Искра Михайлова.

Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева отбеляза, че стратегията е изготвена от експерти от Световната банка и разглежда подробно състоянието на ВиК отрасъла. В нея се прави анализ на нуждите за поддръжка и разширение на ВиК инфраструктурата, законодателството, регулаторните институционални проблеми, направените разходи в отрасъла, както и необходимите бъдещи разходи и възможностите за тяхното финансиране, посочи регионалният министър. Предвижда се стратегията да бъде внесена за обсъждане в Министерския съвет през декември.

Анализите показват, че със средства от европейските фонодове ще могат да бъдат финансирани около 30 на сто от общия размер на прогнозните необходими капиталови разходи във ВиК отрасъла през следващите десет години, заяви Десислава Терзиева. В документа са представени четири сценария за финансиране според използваните източници на финансиране за постигане на целите, уточни тя.

В стратегията са заложени четири основни цели - ВиК отрасълът да достигне съответствие с националните и европейските екологични изисквания, ВиК отрасълът да е екологосъобразен, финансово и технически устойчив, цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите, качеството на услугите и ефективността на ВиК операторите да съответстват на добрите европейски практики, посочи регионалният министър.

    Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова отбеляза, че безспорно обсъждането на проекта на стратегия с депутатите от двете парламентарни комисии е много важно. Стратегията е документ, който определя развитието на ВиК сектора за един продължителен период и трябва да даде основата на програмирането на интервенциите в областта на ВиК сектора от Оперативна програма „Околна среда” за периода 2014 – 2020 г., подчерта тя. По думите на министъра на околната среда и водите документът трябва да дефинира последователната обща национална политика в сектора, която да бъде подкрепяна както чрез инструментите на европейските структурни и кохезионни фондове, така и от национално финансиране, от други международни финансови институции или публично-частно партньорство - тогава, когато това е възможно.

В стратегията трябва да бъде отчетено влиянието на заложените мерки върху бизнеса в България, на формирането на цената на услугите, както и участието на бизнеса в изпълнението на мерките на стратегията, смята Искра Михайлова. Тя заяви, че едва 1,5 милиарда лева са предвидените средства по европейските фондове за водния сектор за следващите 7 години, а необходимите инвестиции в сектора са около 12 милиарда лева. Очевидно няма да можем да решим проблемите в сектора чрез инструментите на ЕС и затова трябва да се търси баланс между това докъде стига поносимото повишение на цената на услугата, докъде стигат възможностите за инвестиции от държавата и в каква степен може да бъде използвано публично-частното партньорство, подчерта министърът.

Според Искра Михайлова недостатъци на проекта за документ са, че в нея потреблението на вода в България се разглежда статично без да се отчитат демографските проблеми на страната, другите подходи за използване на ВиК ресурсите, като например използването на дъждовна или пречистена вода за напояване, както и статичното приемане на дължината на водоснабдителната мрежа. Това са проблеми, които трябва да намерят адекватни отговори, подчерта министърът на околната среда.

На представянето народни представители от различните парламентарни групи зададоха въпроси по проекта на документ, свързани с осигуряването на финансиране на необходимите инвестиции в сектора, повишението на цените на водата, възможностите за корупция при изграждането на проекти във ВиК сектора, както и работата на регулаторния орган.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини