Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в 42-рото Народно събрание изслуша политическото и професионалното ръководство на МВР по повод събитията и протестите от 12 ноември 2013 г. в района на парламента
27/11/2013
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в 42-рото Народно събрание проведе изслушване на политическото и професионалното ръководство на МВР по повод събитията и протестите от 12 ноември 2013 г. в района на парламента след постъпило искане от група народни представители. Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев и Главният секретар на МВР Светлозар Лазаров отговориха на въпроси, свързани с работата на полицейските служители по време на протестите и спазването нормативните изисквания.

Цветлин Йовчев представи на вниманието на депутатите обширен доклад за подготовката и действията на полицията преди и по време на протестите на 12 ноември 2013 г. с оглед на блокираните улици, атаките срещу полицейски служители с пиротехнически средства, домати и камъни, както и с изтласкването на протестиращите граждани. Министърът на вътрешните работи подчерта, че става дума за незаконни прояви, грубо нарушаване на обществения ред, увреждане на собственост, неизпълнение на полицейски разпореждания, възпрепятстване на работата на полицията и сблъсъци с полицейски служители. Той отбеляза, че съгласно действащото законодателство органите на МВР имат право да употребят сила, но въпреки това действията на полицаите са били единствено в посока на предотвратяване на възможността да бъдат наранени хора.

Народният представител Красимир Ципов постави въпроса за липсата на служебни карти или друг личен знак у полицейските служители съгласно чл. 175 ал. 1 от Закона за МВР и за присъствието на полицаи с маски и без отличителни знаци. Колегата му Веселин Вучков акцентира върху факта, че голяма част от органите на реда действат с анонимност, без да бъдат разпознаваеми. Според него е недопустимо срещу протестиращите да стои анонимна полицейска маса, независимо дали протестите са законни или незаконни, защото това отваря врати за полицейско насилие.

Министърът на вътрешните работи отбеляза, че в случая организацията на охраната не се различава от тази на протестите през февруари и е невъзможно органите на реда да се легитимират при екстремни ситуации и сблъсъци с граждани. Цветлин Йовчев съобщи, че отличителните знаци са били оставени със заповед, но се знае кой служител къде е бил по време на протестите.

Депутатът Златко Тодоров попита за това каква е организацията на охраната на сградата на Народното събрание и дали са образувани дисциплинарни проверки и производства на служители на МВР. Цветлин Йовчев изтъкна важността на получените данни, които определят дали планът за охрана на парламента ще се определя ден за ден, но при наличието на нормална обстановка се изготвя разстановка за по-продължителен период от време. Образувани са проверки по сигнали за превишаване на правата на полицията, посочи министърът на вътрешните работи.

По време на дебатите депутатът от ПГ на „Коалиция за България” Красимир Янков зададе въпрос за това дали съществуват оперативни данни за зависимост между провокациите на лица от протестите и началния час на новинарските емисии на националните медии. Цветлин Йовчев посочи, че за момента категорична информация по тази тема липсва.

Главният секретар на Министерството на вътрешните работи Светлозар Лазаров посочи, че се изискват сериозни усилия, за да се регулира и балансира поведението на полицаите предвид агресията, на която са подложени, но не вижда нищо извънредно в действията на МВР спрямо протестиращите.

На дискусията бяха поставени въпроси, свързани с броя на командированите полицаи от вътрешността на страната в София, с инструктажа и подготовката на полицаите да участват в такива масови мероприятия, както и с редовното заплащане на извънредния им труд.

Председателят на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред Атанас Мерджанов отбеляза, че настоящото политическо и професионално ръководство на МВР се е отзовало незабавно на постъпилото искане за разлика от предишни практики. Министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев и Главният секретар на МВР Светлозар Георгиев изразиха задоволството си от работата на полицейските служители. Интересите на обществото се защитават само и единствено от закона, защото върховенството на закона е фундамент на демокрацията, заяви министър Йовчев.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини