Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Детската престъпност е на нивата от 1989 г., но е тревожно, че нараства агресивността при децата, заяви Константин Томанов пред депутатите от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
27/11/2013
Необходимо е осъвременяване на законодателството, регламентиращо обществените отношения, свързани с превенцията и противодействието на детското противоправно поведение. Това заяви пред депутатите от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта секретарят на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Константин Томанов. Той представи на 27 ноември 2013 г. информация за работата на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, за периода от 2009 г. до момента.

Единодушно народните представители от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта решиха в срок до 15 декември 2013 г. секретарят на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните да внесе в комисията предложения за неотложни промени в законодателната база. Това е най-бързият начин нещата, които смятате, че ще улеснят вашата работа и тя ще стане по-ефективна, да бъдат променени, коментира председателят на комисията Христо Монов.

При представянето на информацията за дейността на комисията, Константин Томанов отбеляза, че като процентно съотношение детската престъпност е на същите нива като през 1989 г., но тревожното е, че нараства агресивността при децата. Нараства с нищо немотивираната агресия и насилие, както и посегателствата над личността, добави той.

Един от проблемите на нашето съвремие, който очакваме особено много да се задълбочи, е радикалните проявления на екстремистки групи младежи, посочи Константин Томанов. Той уточни, че зачестяват случаите на проявление на ксенофобия, расизъм, десен екстремизъм, в които са привличани младежи в диапазона 15-20 годишна възраст. По думите му много често младежите извършват криминални деяния, защото нямат какво да правят.

Константин Томанов цитира данни от проучване сред пловдивски деца, според които компютърът започва да отстъпва палмата на първенството на спортните занимания, въпреки че продължава да бъде приоритет в тяхното свободно време.

20 на сто от децата, с които са работили комисиите за борба срещу противообществените прояви, са на мнение, че тази работа ги е накарала да преосмислят поведението си, 60 процента заявяват, че мерките са им повлияли изцяло да променят поведението си, а 26 на сто - че донякъде са им повлияли, заяви Константин Томанов, който цитира данни от проучване на комисията за ефективността на възпитателните мерки. Той коментира, че връзката родител-дете е много изтънена и подчерта, че повече от 50 процента от родителите не познават неформалната среда, в която се движат децата им.

На заседанието на комисията народните представители приеха на първо четене промените в Закона за младежта, внесени от Министерски съвет на 18 ноември 2013 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини