Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Предстои отразяване на коментарите и широко обсъждане на първоначалния вариант на Споразумението за партньорство с Европейската комисия
27/11/2013
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове изслуша на 27 ноември 2013 г. вицепремиера, отговарящ за еврофондовете, и министър на правосъдието Зинаида Златанова.

Председателят на комисията Младен Червеняков попита за препоръките на Европейската комисия по първоначалния вариант на Споразумението за партньорство и каква е процедурата, която ще следва България за финализирането на този документ.

Пред народните представители Зинаида Златанова съобщи забележките и коментарите на ЕК по този вариант на Споразумението, а именно повече внимание в областта на здравеопазването, отпадъците, водите, образованието, анализ и добър план в областта на информационните технологии, повече фокус в конкурентноспособността на малките и средните предприятия и иновациите, също и към възобновяемите енергийни източници и административния капацитет. Срокът за отразяване на тези коментари е първата половина на декември, след което от 13 декември 2013 г., в рамките на един месец ще има публично представяне, обсъждане и внасяне на документа за одобрение  в Министерски съвет през втората половина на януари.

Младен Червеняков направи предложение срокът за отразяване на коментарите да бъде увеличен за сметка на публичното обсъждане. Трябва да се вложи повече ресурс и административен капацитет, за да отговаря споразумението на изискванията, отразени в препоръките, отбеляза той.

От опозицията поставиха въпроса за опростяване и унифициране на правилата на управляващите органи по отделните оперативни програми. Бъдещите постановления, с които ще се улеснят бенефициентите, и които ще са в сила през следващия програмен период са в процес на разработване, отговори вицепремиерът. Скоро те ще получат публичност и ще разчитам на подкрепа от парламента, уточни Зинаида Златанова.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини