Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие на второ четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
27/11/2013
Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие на 27 ноември 2013 г. на второ четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев направи предложение по време на заседанието да бъдат увеличени бюджетите на НРС и НСО съответно с 1 млн. лева и с 2 млн. лева. Той уточни, че за увеличението е било постигнато съгласие на Консултативния съвет по национална сигурност при президента във връзка с актуалното състояние на средата за сигурност. Средствата ще бъдат осигурени от  преструктуриране на бюджета, каза финансовият министър Петър Чобанов.

Бюджетната комисия прие предложението на Сергей Станишев, Лютви Местан и група народни представители до 22 милиона лева да се увеличи субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища, определена в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда и за увеличаване на диференцираните нормативи за издръжка на обучението в приоритетни професионални направления.

Подкрепено беше и предложението на група депутати от Коалиция за България и ДПС с 29 млн. лева да бъде увеличен бюджетът на Министерството на здравеопазването, като средствата за това ще бъдат осигурени от намаление на разходите за лихви по централния и намаление на текущите разходи по бюджета на Държавната агенция „Технически операции” с 7 млн. лева. Със средстава ще бъде осигурено плащането на задължителните ваксини от бюджета на здравното министерство.

Депутатите от парламентарната комисия по бюджет и финанси приеха на второ четене налагане на такса от 20 процента върху енергията, произведена от ВЕИ. Текстът е в преходните и заключителни разпоредби на закона за държавния бюджет и е по предложение на лидера на ПГ на Атака Волен Сидеров.

Народните представители подкрепиха и  предложението на Сергей Станишев, Лютви Местан и група депутати да бъде възстановяван данък общ доход на хората с месечен доход до размера на минималната работна заплата за страната -  340 лева месечно. Парите ще бъдат възстановени в началото на 2015 г. на всеки, който се осигурява на минимална работна заплата.

Комисията прие и предложението на Йордан Цонев и  Янаки Стоилов финансирането на част или изцяло на отделни услуги, свързани с изпълнение на мерки и програми за повишаване на пригодността за заетост на младежи да може да се извършва чрез ваучери.

Депутатите единодушно подкрепиха предложението на председателя на Народното събрание Михаил Миков  бюджетът на институцията да бъде намален с 627 хил. лв.

Разходите на Министерски съвет за регистрираните вероизповедания се увеличават с 500 хил. лв., приеха още депутатите.

В резерва на държавния бюджет се предвиждат 640 млн. лв. за икономически растеж и държавност. От тези средства до 500 млн. лв. се предвиждат за инвестиционната програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите", за структурни мерки и програми в образованието - до 100 млн. лв., за програми за развитие на иновациите - до 20 млн. лв. и за бойна подготовка на видовете въоръжени сили - до 20 млн. лв.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини