Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Нови форми на сътрудничество по приоритетни за България и Румъния въпроси бяха договорени по време на посещението на председателя на парламента Михаил Миков в Букурещ
02/12/2013

За единни позиции, координирани усилия и общ европейски глас по важните за България и Румъния приоритети се договориха на среща в Букурещ председателят на Народното събрание Михаил Миков и председателят на Камарата на депутатите на румънския парламент Валериу Згоня. В разговора участва и премиерът на Румъния Виктор Понта. Изразено бе общо желание за нови, прагматични и най-вече резултатни форми на сътрудничество между двете страни.

Българска парламентарна делегация е на еднодневно работно посещение в Румъния по покана на председателя на Камарата на депутатите на румънския парламент Валериу Згоня. В състава й са председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Атанас Мерджанов, председателят на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения Камен Костадинов и председателят на групата за приятелство с парламента на Румъния Петър Дулев.

Михаил Миков, Валериу Згоня и Виктор Понта набелязаха конкретните общи инициативи на правителствено и парламентарно ниво. С тяхното изпълнение се цели да се създават условия за икономически просперитет в интерес на гражданите, да бъде постигано по-голямо доверие в европейските партньори, да се генерира стабилност и развитие в региона. Сред първостепенните приоритетни въпроси от общ интерес са съвместните проекти по линия на стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион, контактите между бизнеса и отделните общини на двете съседни страни, новите възможности за трансгранично сътрудничество, черноморското икономическо сътрудничество и партньорството в Югоизточна Европа.

Необходими са общи и съгласувани действия и по двете чувствителни за България и Румъния теми – присъединяването към Шенген и постигането на целите на Механизма за сътрудничество и оценка. По тези въпроси е крайно наложителна нов тип стратегия, заяви премиерът Виктор Понта. По думите му повече отлагане за Шенген е унизително, защото и двете страни са изпълнили стандартите и са технически подготвени. Според Виктор Понта разумно и справедливо е стандартите по Механизма за сътрудничество и оценка да са за всички страни от Евросъюза. Трябва да допринесем за една по-справедлива оценка към нашите страни и за това имаме още едно основание – пазим външна граница на ЕС, която в момента е подложена и на бежански натиск, заяви председателят на Народното събрание Михаил Миков. Той посочи предстоящото откриване на тристранен център за полицейско сътрудничество между България, Румъния и Сърбия, чието седалище ще бъде във Видин като стъпка, която ще бъде оценена в Брюксел, защото ще носи добавена стойност за сигурността не само на трите страни, но и в европейски план.

В Букурещ двамата председатели се договориха за постоянен механизъм на взаимодействие на ниво парламентарни комисии. По темата Шенген и механизма за оценка и контрол такъв ще бъде създаден между вътрешната комисия в българския парламент и Специалната съвместна комисия на Камарата на депутатите и на Сената за присъединяването на Румъния към зоната Шенген. Към правните комисии на двата парламента ще бъдат създадени подкомисии, които ще обменят опит и ще провеждат съвместни срещи поне веднъж на два месеца.

Като ключова предпоставка за икономическия растеж и повишаване на благосъстоянието на гражданите в двете страни българските и румънските парламентаристи определиха засилването на търговско-икономическите връзки, привличането на средства от европейски проекти, създаването на повече възможности за инвестиции, което от своя страна да създава и нови работни места.

Валериу Згоня постави и въпроса за сътрудничеството по поречието на Дунав и Черно море и възможностите за укрепване на черноморското крайбрежие с европейски средства, тъй като на много места от брега се губят по 5 – 10 метра годишно.

Второто съвместно заседание на правителствата на България и Румъния в рамките на съществуващия между двете държави Съвет за сътрудничество на високо ниво ще се проведе в началото на следващата година, бе потвърдено  по време на разговорите. Усилията на двете правителства за реализирането на всички конкретни проекти и мерки за сътрудничество имат пълна парламентарна подкрепа, стана ясно по време на срещите.

Българската парламентарна делегация се срещна и с председателя на Сената Крин Антонеску, с министъра на външните работи Титус Корлъцян и с членовете на Специалната съвместна комисия на Камарата на депутатите и на Сената за присъединяването на Румъния към зоната Шенген.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини