Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на парламента призова народните представители да потвърдят волята си за ангажирани политики, които трайно интегрират хората с увреждания
03/12/2013

Председателят на Народното събрание Михаил Миков призова народните представители да потвърдят волята си за ангажирани политики, които трайно интегрират хората с увреждания в българското общество и насърчават у тях високото самочувствие на равнопоставени и уважавани личности.

В началото на пленарното заседание председателят на Народното събрание посочи, че на 3 декември се отбелязва Международния ден на хората с увреждания. Всяка година ООН насочва фокуса на деня към различни аспекти от живота на инвалидите – интегрирането им, осигуряването на достъп до публични сгради, правото им на достойна работа и живот. Тазгодишното мото на инициативата е „Премахни бариерите, отвори врата към обществото, даващо равни възможности на всички“, подчерта Михаил Миков.

Председателят на парламента заяви, че гарант за пълноправно участие на хората с увреждания в обществения живот в България е актуализираната Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания, която е с хоризонт 2015 г. Тези високохуманни цели се нуждят от последователни и активни усилия на всички институции, на неправителствените организации и на всеки гражданин, те са нашата мяра за цивилизоватост и гражданско достойнство, добави Михаил Миков.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини