Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
България ще разчита на комуникация и повече чуваемост към проблемите на страните, които се нуждаят от по-социална Европа, заяви Михаил Миков на среща с президента на Европейския икономически и социален съвет Анри Малос
04/12/2013

България ще разчита на комуникация и повече чуваемост към проблемите на страните, които се нуждаят от по-социална Европа, заяви председателят на Народното събрание Михаил Миков на среща на 4 декември 2013 г. с президента на Европейския икономически и социален съвет Анри Малос. Анри Малос е в страната по повод отбелязването на 10-та годишнина на Икономическия и социален съвет на България.

Михаил Миков отбеляза, че за България ниското равнище на заплащането на труда и бедността са проблем и институциите предприемат стъпки за решаването му. Без социална политика обществените процеси винаги могат да бъдат извадени от контрол и да бъде застрашена демокрацията, посочи той и допълни, че това е проблем не само на България, но и на цяла Европа.

Според президента на Европейския икономически и социален съвет Анри Малос през последните години социалните и икономическите ценнности между държавите-членки вместо да се сближават се отдалечават. Затова Съветът предлага във всички европейски държави да бъде въведен социален минимум от около 400 евро.

Сред темите на срещата беше и мобилността на работниците от България в страните-членки на ЕС. Според Анри Малос евентуалното запазване от някои страни на ограниченията след 1 януари 2014 г. за наемането на българските работници не отговаря на европейските ценности. В днешния ден в нашето европейско семейство не трябва да говорим за мобилността на работната сила, защото това е право на всеки гражданин на ЕС, подчерта той. От друга страна, според него не бива да се насърчава изтичането на мозъци и затова трябва да се стимулира развитието на местния бизнес и предприемачество. България има огромен потенциал и възможности, които трябва да се развиват и използват, смята президентът на Европейския икономически и социален съвет.

Анри Малос предложи да се проведе среща в Народното събрание на представители на Европейския икономически и социален съвет, българските им колеги и народни представители, на която да бъдат обсъдени конкретни проблеми и предложени консенсусни решения. Двете страни се обединиха около мнението, че сред дискутираните въпроси могат да бъдат транспорт, Дунавската стратегия и младежката безработица.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини