Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Депутатите одобриха на второ четене и рамката на държавния бюджет за 2014 г.
05/12/2013

Депутатите одобриха на второ четене и рамката на държавния бюджет за 2014 г. Заложените приходи за следващата година са 19 262 702 100 лв. Ръстът е от държавните такси, които в първия вариант бяха 764 719 000 лева, а вече се планира да бъдат 914 719 000 лева. Планираните разходи са 9 899 567 000 лв, които също се увеличават в сравнение с предишния проект, където бяха 9 749 567 000 лева. Трансферите остават същите – 9 794 672 600 лв. Вноската в бюджета на ЕС е 904 690 300 лв. Заложеният дефицит също не се променя и остава 1 336 227 800 лв. За 2014 г. се предвижда да постъпят 17 336 996 700 от данъци, от които 1 574 803 000 лв. от корпоративен данък, 2 632 802 900 от данък върху доходите на физическите лица, 8 281 657 300 лв. от ДДС, 4 377 879 800 лв. от акцизи.

Предвижда се общините да получат трансфери от 2 384 738 800 лв., държавното обществено осигуряване - 4 935 999 400 лв., НЗОК - 988 660 000 лв. По бюджета на съдебната власт се определят приходи от 140 000 000 лв. и разходи от 434 000 000 лв. Трансферът от централния бюджет е 294 000 000 лева. Субсидията за БНР ще е 42 112 000 лв., за БНТ - 65 147 000 лв., а за БТА - 4 085 000 Държавните висши училища ще получат 375 794 500 лв.

Средствата от резерва за икономически растеж и държавност се увеличават със 150 милиона и стават 790 000 000 лева. Предвижда се 150-те милиона лева да се използват за инвестиции и програми в областта на енергетиката. До 500 000 000 лева от този резерв ще бъдат използвани за публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". До 100 000 000 лв. ще отидат за структурни мерки и програми за развитие на образованието, в това число - до 22 000 000 лв. за увеличаване на субсидията за обучението в държавните висши училища. До 20 000 000 лв. ще бъдат изразходвани за програми за развитие на иновациите, а до 20 000 000 лв. за бойна подготовка и бойна готовност на въоръжените сили.

Парламентът прие бюджетът на институцията за 2014 г. да бъде намален с над 620 000 лв. Предложението е на председателя Михаил Миков и ще бъде реализирано от икономии, обясни той. Разходите на Народното събрание се намаляват от 53 000 000 лв на 52 373 000 лв. Намаляват се и неданъчните приходи на парламента от 2 187 000 лв. на 1 560 000 лв. Михаил Миков посочи, че резерви могат да се намерят и като пример даде постепенно намаляване на разходите за хартия. Според него това е въпрос, който не е решен дълго време. Идната година ще вървим в тази посока, посочи Миков и допълни, че всеки депутат вече има преносим компютър и може да следи законопроектите в електронен вид. По думите му и планирането на разходите също може да доведе до икономии и затова е заложил намаляването им с 627 000 лв.

Парламентът прие 20-процентната такса за производството на вятърна и слънчева енергия. Изменението в Закона за енергията от възобновяеми източници става с приети текстове на второ четене в проектобюджета за 2014 г. Предвижда се приходите на производителите на електроенергия от ВЕИ да се облагат със задължителна такса, а за невнасянето й да се начислява лихва. Ако таксата не бъде платена в срок или се посочат неверни данни, които водят до намаляването й, се предвижда имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв, а при повторно нарушение - от 7000 до 15 000 лв.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини