Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие държавния бюджет на Република България за 2014 г.
09/12/2013

Парламентът прие държавния бюджет на Република България за 2014 г. Бюджетът може да се определи като социален – бюджет, който рестартира икономиката и е насочен към ускоряването на икономическия растеж, отбеляза министърът на финансите Петър Чобанов. По думите на Чобанов това е и бюджет, който се съобразява с развитието на икономиката и не пренебрегва фискалната стабилност. Приходната част е амбициозна и напрегната, но това не означава, че е надценена, отбеляза министърът. Според него са разчетени редица промени, включително структурни и законодателни, които дават основания да се смята, че ще бъдат реализирани по-високи приходи. Имам предвид най-вече фискалния контрол, който ще стартира от началото на следващата година и обратното начисляване на ДДС, не трябва да пренебрегваме и подобряването на някои процедури, намалението на административната тежест и по-добрата комуникация, която съществува между представителите на приходните администрации и бизнеса, отбеляза петър Чобанов. Той допълни, че са предвидени и буфери. Няма опасност да влезем в следващата година със стария бюджет, категоричен беше финансовият министър. Той предположи, че бюджет 2014 вероятно ще бъде приет окончателно днес и има време за реакция, дори да се реализира "негативен сценарий", като например налагане на вето. Не мога да предпоставя действията на президента, смятам обаче, че той ще прояви разум и няма да има вето, каза Петър Чобанов в отговор на въпрос.

Максималният размер на държавния дълг към края на 2014 г. да не може да надвишава 18 млрд. лв., решиха народните представители с приетия на второ четене на Закон за държавния бюджет за 2014 г. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет по реда на Закона за държавния дълг, е 4,4 млрд. лв. В рамките на текущата бюджетна година разпоредителите с бюджет не могат да поемат нов държавен дълг повече от регламентираното в Протокола за процедурата при прекомерен дефицит. Министерският съвет може да поема външен държавен дълг, включително чрез емисии на държавни ценни книжа на международните пазари, в размер общо до 3,9 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута при условие за последваща ратификация. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет освен този дълг може да проведе преговори и сключи с Европейската инвестиционна банка споразумение за структурен програмен заем в размер до 500 млн. евро за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от фондовете на Европейския съюз, за периода 2014 - 2020 г. при условие за последваща ратификация. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2014 г. е в размер 4,5 млрд. лв. Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите дейности, включително за инвестиционни разходи, беше записано още в бюджета. Депутатите решиха още паричните постъпления от продажбата или отдаването под наем на вещи на държавните или общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества, да остават изцяло в заведението и да могат да се ползват само за финансиране на лечебната дейност и за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност.

Годишният размер на държавната субсидия на партиите за един получен действителен глас за 2014 г. е 11 лв., реши на второ четене парламентът, приемайки разпоредба от проектобюджета на 2014 г. Предложението беше подкрепено от 104 депутати, 4 бяха против", а 38 се въздържаха. Досега партийната субсидия беше 12 лева на глас. Текстът беше приет без дискусия. Отхвърлено беше предложението на ПГ на Партия Атака партиите да нямат държавна субсидия, както и предложението на Георги Кадиев от ПГ на Коалиция за България. субсидията да бъде намалена на 6 лева на получен действителен глас. Данъчно облекчение за доходи, които не превишават 12 месечни минимални заплати за съответната година, гласува парламентът. Това ще стане с промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в резултат на приети на второ четене текстове за закона за държавния бюджет за догодина. В доходите няма да се включват допълнителното месечно възнаграждение за професионален стаж и професионален опит за същата година, дописаха депутатите, след извънредно заседание на работна група. Беше отхвърлено предложението на бившия зам-финансов министър в кабинета "Борисов" Владислав Горанов НС да определи, че придобитите доходи не трябва да превишават 12 пъти минималната работна заплата за месец декември на съответната година, тъй като е възможно размерът й да се променя неколкократно през годината. Връщането на налога ще стане през 2015 г. Условие също е работниците и служителите цяла година да не са получавали други доходи, освен най-ниското възнаграждение за страната.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини