Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения подкрепи на първо четене законопроект за доброволчеството, внесен от Гинче Караминова и група народни представители
12/12/2013
С 9 гласа „за” Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения подкрепи на първо четене законопроекта за доброволчеството, внесен от Гинче Караминова и група народни представители.

При представянето на мотивите депутатът от ПГ ГЕРБ Гинче Караминова отбеляза, че законопроектът се предлага в изпълнение на законодателната резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за обявяването на 2011 г. за Европейска година на доброволчеството. Има незапълнена ниша в българското законодателство, свързана с регламентирането на тази дейност, посочи депутатът и допълни, че между първо и второ четене някои от текстовете могат да се прецизират.

Народните представители от Коалиция за България Христо Монов и Мая Манолова определиха законопроекта като навременен и заявиха, че ще го подкрепят, защото доброволческата дейност трябва да бъде регламентирана. Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения следва да стимулира всички дейности, които са израз на активна гражданска позиция, отбеляза Мая Манолова. От ПГ на Атака също заявиха, че по принцип подкрепят идеята за доброволчеството.

Целта на законопроекта е да регулира правните отношения на доброволчеството като основа за насърчаване на активната гражданска позиция, развитие на гражданското общество и засилване на солидарността, отбелязват в мотивите си вносителите. Според тях необходимостта от създаването на регулация на доброволчеството се налага от установените обществени отношения, свързани с осъществяването на доброволчество във всички сфери на обществения живот.

Със законопроекта са регламентирани основните принципи на доброволческата дейност и е дадена легална дефиниция на „доброволческа организация”, „доброволческа дейност” и „доброволец”. Очертан е и кръгът от субекти, които пряко ще бъдат засегнати от създадената правна уредба – доброволчески организации и формирования. Въвежда се задължение за тези лица да осигурят необходимите условия за опазване живота и здравето на доброволците при извършване на доброволческа дейност. Предвидено е възстановяване на действително направените разходи от доброволеца при или по повод извършването на доброволческата дейност.

Регламентирани са видовете доброволчество, като се дава дефиниция за краткосрочно, дългосрочно и корпоративно доброволчество. Въвежда се изискване за сключване на писмен договор за дългосрочно доброволчество, като се посочват необходимите документи и задължителните реквизити  на договора.

Предвижда се доброволческите организации и формирования да водят регистър на доброволците, които извършват доброволческа дейност за тях. Пресдлага се да се издава идентификационна карта, чрез която доброволците да се легитимират по време на извършване на дейността.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни новини