Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по бюджет и финанси единодушно прие Закона за офшорните дружества
12/12/2013
Комисията по бюджет и финанси единодушно прие на 12 декември 2013 г. на второ четене Закона за офшорните дружества. При обсъждането на второ четене на законопроекта за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици, внесен от народните представители Йордан Цонев и Делян Пеевски, Комисията по бюджет и финанси прие редакционна поправка в наименованието на Закона, която включва и свързаните лица.

Основната цел на поправките е, че икономическите и финансови взаимоотношения с офшорните дружества, свързаните с тях лица и техните действителни собственици се основават на недопускане до усвояване на публични средства и управление на финансов ресурс от тези дружества в противоречие с обществения интерес и предотвратяване отклонението от данъчно облагане.  

С предложенията, които бяха приети, приложното поле на забраните за участие се увеличи от 20 на 28 области. Новите забрани за тези дружества са за придобиване собственост върху земи и гори от държавния горски фонд, участие в търговско дружество с държавно или общинско участие, учредяване или участие в лице, извършващо дейност по законите за независимия финансов одит, за енергията от възобновяеми източници и за независимите оценители.

Комисията прие административно наказателните разпоредби с промяна, предложена от народния представител Йордан Цонев, за добавяне на нова имуществена санкция за офшорно дружество-издател на периодични печатни произведения в размер от 100 000 до 500 000 лева.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини