Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Подкомисията за наблюдение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране изслуша на заседанието си доклада на комисията за месец ноември
12/12/2013
Подкомисията за наблюдение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране изслуша на заседанието си на 12 декември 2013 г. доклада на комисията за месец ноември. Той бе представен от комисар Еленко Божков, който изрично спомена, че е съгласуван с подалата вчера оставка председателка Анджела Тонева.

През ноември ДКЕВР е провела 23 заседания, като 11 от тях са били открити за медии и граждани. 6 от заседанията  са били за отдаване и изменени на лицензии, 4 за изменение на цени, едно за изменение на бизнес плана.

Разгледани са 84 доклада. Като по-важен Еленко Божков очерта Доклада за стратегия и развитие на ВиК в периода 2014-2020 г.

ДКЕВР е разгледала и 25 жалби, а приетите решения са 39.  Най-голям обществен интерес са предизвикали решенията за процедурата по отнемане на лиценза на ЧЕЗ „Разпределение България” и на ЧЕЗ „Електро България”. „Общественият и професионалният фокус е насочен към стартирането на балансиран пазар на енергията и се надяваме да създадем предпоставки за това”, заяви Божков.

Той с огорчение сподели, че от 10 заседания, на които е канен омбудсманът и негови представители, не получили отговор или присъствие. Федерацията на потребителите в България също не уважила поканите на комисията. От 9 покани има 0 присъствие на независимите синдикати на енергетиците”, посочи още Еленко Божков.

Членовете на ДКЕВР отговориха на въпроси на народните представители и на граждани, присъстващи на заседанието. Най-честият въпрос беше защо е прекратена процедурата по отнемане на лиценза на ЧЕЗ.

Съгласно предоставените ни становища, не можа да се установи нарушаване и опасност за сигурността на снабдяване на гражданите. Това наложи да прекратим процедурата по отнемане на лиценза на ЧЕЗ, обясни  Еленко Божков. ДКЕВР обаче е издала 4 наказателни постановления на ЧЕЗ, едното от които е за огромна авария през юли, когато болници в София останаха без ток. Компанията е глобена с един милион лева глоба и сега обжалва. Останалите три са свързани с поддържането на материалните запаси в складовете на ЧЕЗ, а глобата е  три милиона лева, която също се обжалва.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини