Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по здравеопазването прие на второ четене промени в Закона за здравето
12/12/2013
Комисията по здравеопазването в 42-рото Народно събрание прие на второ четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, внесен от Министерски съвет. По този начин законодателната институция въвежда разпоредбите на Директива 2011/24/ЕС за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване. Европейската правна норма определя реда за осигуряването на трансгранични здравни услуги, независимо от начина им на организация, предоставяне и финансиране, отговорностите на държавите от ЕС по местолечение, разпоредбите относно взаимното признаване на медицински предписания и др.

Съгласно директивата осигуреният пациент има правото да избере държавата, в която желае да получи здравните услуги, да заплати за тях, след което той може да потърси възстановяване на средствата от Националната здравно-осигурителна каса и съответно от Министерството на здравеопазването. Народните представители от Комисията по здравеопазването регламентираха и възстановяването на разходите за трансгранично здравно обслужване. То ще се извършва до размера на разходите, които ще бъдат поети от държавата-членка на Европейския съюз, ако това здравно обслужване е предоставено на нейна територия.

С приетия законопроект се предвижда и създаването на национален регистър на пациентите с редки заболявания.

Парламентаристите от Комисията по здравеопазването също одобриха на второ четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, който създава по-ясен механизъм за мониториране на паралелния износ на лекарствените продукти. Дава се и възможността компетентните институции да се намесят в случай на установен дефицит на определен лекарствен продукт, което застрашава здравето на населението.

Народните представители определиха паралелен износ на лекарствени продукти да се извършва след изпращане на уведомление до Изпълнителната агенция по лекарствата за всеки конкретен случай. При установени нарушения ще се налага административна санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 20 000 до 40 000 лв.

Параграф 2 и параграф 6 от законопроекта предвиждат създаване на Експертен съвет по търговия на дребно с лекарствени продукти към ИАЛ. Предвижда се Съветът да разработва национални критерии за осигуряване на равномерен достъп до лекарствени продукти, които да се предлагат на министъра на здравеопазването за утвърждаване. Председателят на Комисията по здравеопазването д-р Нигяр Джафер посочи, че създаването експертен съвет е крачка в правилната посока и той няма е единственият, който да решава къде да има аптеки и къде не. Решенията ще се взимат както от ръководството на Изпълнителната агенция по лекарствата, така и от министъра на здравеопазването, отбеляза тя.

Народният представител от ПГ на ПП ГЕРБ д-р Даниела Дариткова заяви, че е излишно създаването на допълнителни органи, които по никакъв начин мотивирано и чрез анализ на досега действащите разпоредби няма да бъдат от полза на регулирането на търговията с лекарства на дребно. Според нея е необходимо да се обмисли дали формирането на експертен съвет ще осигури лесен достъп на хората до лекарствени продукти или ще въведе административно регулиране на аптечния бизнес в страната.

Народните представители от Комисията по здравеопазването проведоха и традиционния блиц контрол по актуални въпроси, на които отговори министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини