Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентарната Комисия по образованието и науката изслуша министър Анелия Клисарова по актуалните проблеми на висшето образование
16/01/2014
Парламентарната Комисия по образованието и науката изслуша министър Анелия Клисарова във връзка с актуалните проблеми на висшето образование. Стратегията за висшето образование, която е в процес на разработване, е достъпна до всички през електронния сайт на министерството, уточни Анелия Клисарова. Министърът запозна депутатите от ресорната комисия с постъпилите конструктивни предложения, които трябва да се обсъдят и включат. Стратегията ще бъде обвързана с работен план за финансирането й, както ще бъдат посочени източниците за финансиране. Срокът за предложения изтича в края на януари, информира Анелия Клисарова, след което предстои обобщаването им до 15 февруари 2014 г.

Основните теми са свързани с приема на студентите, обвързването на университетите с качеството на образованието, държавното финансиране на стратегически важни професии, разкриването на факултети в чужбина, като се уточнят законите, на които те ще се подчиняват, съществуването на гъвкави методи за акредитация, които да гарантират качествено висше образование. До края на този месец ще ви представим широко надградена рейтингова система на висшите училища, уточни министърът, в която ще отчитаме времето и начина на реализиране на завършилите специалисти, както и стартовата им заплата. В стратегията са залегнали системата за качествен контрол, както и развитието на академичния състав.

Три са основните приоритети на министерството, отбеляза Анелия Клисарова, качество на образованието, връзка на висшето образование с пазара и връщането на науката в университетите. Целта е младите хора да продължат образованието си в България, също да се увеличи броя на чужденците, обучаващи се в нашите висши училища. Студентите трябва да се запознават с последните постижения на науката, за да се повиши качеството на обучение.

Основните приоритети при финансирането на държавните университети ще бъдат качествен учебен процес, реализацията на трудовия пазар и научните изследвания, каза министърът. Това е начина да има обективна, а не субективна класация на университетите в три групи, като те ще получават съответно допълнително финансиране от 58 на сто за първа група  и 29 и 22 процента за втора и трета група. Това ще мотивира висшите училища да развиват успешните си специалности. В стратегията ще се предвиди участие на бизнеса в образованието.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини