Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Екокомисията чака от МОСВ график за наказателните процедури срещу България
16/01/2014
Председателят на парламентарната Комисия по околната среда и водите Петър Курумбашев поиска на заседанието на комисията от ръководството на Министерството на екологията график за наказателните процедури, които се водят в момента срещу България в сферата на екологията. Според него това ще улесни депутатите от комисията за по-бързо подготвяне на законите, с които да се синхронизира българското законодателство към европейските директиви. Това ще подпомогне още и планирането им в дневния ред на парламента.

На вчерашното заседание на Комисията  по околната среда и водите ръководството на министерството, начело с министър Искра Михайлова, запознаха депутатите с хода на работата по Оперативна програма „Околна среда” за периода 2014 – 20120 година. Приоритети в нея са изграждане на ВиК инфраструктурата в населени места с над 10 000 жители и с над 2000 жители, изграждане на станции за мониторинг на водите, както и Национален център за управление на водите в реално време, оптимизиране на системите за събиране и транспонтиране на битовите отпадъци, изпълнение на мерките от Натура 2000 и др.

Много работа е свършена по тази програма, още от 2012 година се работи по нея и се надявам тя да е една от първите, одобрени от Европейската комисия, каза народната представителка от ГЕРБ Ивелина Василева, която бе заместник министър на екологията в предишното правителство. Министър Искра Михайлова изрази същите надежди и добави, че при добро темпо на програмата може да се мисли за разширение. Министър Михайлова съобщи още, че вече има 26 проекта с издадени разрешителни, но поради липса на финансиране не са реализирани. В момента, в който програмата бъде одобрена, имаме готовност за започнем с тези проекти, каза Михайлова.

Заместник – министърът на екологията и водите Чавдар Георгиев запозна депутатите от комисията с приоритетите на министерството през 2014 г. Сред  тях са реформи във ВиК отрасъла, изграждане на цялостна инфраструктура за третиране на отпадъците в страната, обновяване и усъвършенстване на информационните системи за мониторинг на околната среда, предприемане на мерки за подобряване на бизнес средата чрез намаляване на регулаторната и административната тежест и др.

Министър Михайлова отговори и на въпроси на депутатите от комисията в първия си за годината блиц-контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини