Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът реши да изпрати на Главния прокурор доклада на временната анкетна комисия за тефтерчето на Филип Златанов
17/01/2014

Парламентът прие доклада на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, и реши да го изпрати на главния прокурор.

В доклада се предлага Народното събрание да избира и заместник-председател на КПУКИ, за да се избегне вакуумът при отстраняване или невъзможност на председателя да упражнява дейност за определен период от време.

Предлага се да се създаде публичен регистър към КПУКИ за обявяване на декларациите по всеки конкретен повод на конфликт; да се въведе възлагането на случаен принцип при разпределението на преписките на членовете на КПУКИ и администрацията, както и да се въведе институтът на "отвод" за членовете и за администрацията при наличие на основателни съмнения за нарушаване принципа на безпристрастност, както и при конфликт на интереси.

Друго предложение на временната комисия е да се определи максимален срок за произнасяне – до 2 месеца, който може да бъде удължаван с още 2 месеца с единодушно решение на КПУКИ. Предлага се и да се създаде механизъм за парламентарен контрол от постоянна парламентарна комисия.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини