Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Премиерът Пламен Орешарски представи пред Народното събрание отчет за изпълнение на управленската програма на правителството за изминалите седем месеца
17/01/2014

Министър-председателят Пламен Орешарски представи пред Народното събрание отчет за изпълнение на управленската програма на правителството през изтеклите седем месеца на управлението.

Премиерът посочи, че е преустановен централизираният натиск върху бизнеса, но инвестиционната среда остава противоречива поради редица обективни обстоятелства. По думите му негативно влияние оказват "стимулираните политически напрежения, но вече го няма страха от целенасочените проверки на контролните органи, както и от селективното отношение на централната власт".

Министър-председателят отбеляза променената методика на ценообразуване на електроенергията и намаляването на цената на електричеството. Процесите по големите инвестиционни проекти не се бавят вече, работи се ускорено и се отбелязва видим напредък по "Южен поток", Южния газов коридор ТАБ, газовите връзки със съседните страни, проектираната нова ядрена мощност в Козлодуй, отчете Пламен Орешарски. Той отбеляза също така, че е разплатена голяма част от задълженията към бизнеса и е ускорено усвояването на европейските фондове.

Министър-председателят отчете, че са минимизирани загубите на евросредства до 35 млн. евро, спрямо поставените под риск над 270 млн. евро. Напълно са оползотворени агрофондовете, без да се загуби нито едно евро. Осъществен е видим напредък по споразумението за сътрудничество, което се очаква през февруари да бъде прието от Министерския съвет. Приходните агенции са наваксали наследеното изоставане при събирането на финансовите средства. Премиерът опроверга твърденията, че се взима нов дълг, без да се знае в каква посока отива и отбеляза, че той се ползва за изплащане на стари задължения. В края на първото тримесечие на миналата година, когато приключи мандатът на предходното правителство, дългът е възлизал на малко над 14,4 млрд. лв. Към края на миналата година, по предварителни данни, размерът на дълга възлиза на около 14,1 млрд. лева.

Премиерът се спря на редица законопроекти, с които се редуцират административните тежести върху бизнеса, и чрез които се облекчават около 100 режима. Подготвени са промени в закони срещу монополите, за защитата на потребителите и други. Възстановен е диалогът с местните власти, засилено е финансирането на общините, продължени са реформите в административната сфера, като са променени подходите. Сложихме началото на по-агресивна социална политика - подсилихме финансово социални програми, насочени към стимулиране на раждаемостта и отглеждането на деца, разширяване на системата за енергийно подпомагане, повишаване на минималната работна заплата, ежегодно индексиране на пенсиите, намаляване на таксата за достъп до здравно обслужване на възрастни хора и други, отбеляза премиерът. По думите му все още страната се намира в трудна обстановка, инвеститорите не са сигурни струва ли си да се инвестира в условия на подклаждана политическа нестабилност. За отминалия период успяхме да обърнем посоката на движение, да стопираме преобладаващата част от формираните негативни тенденции и в редица случаи да направим първи стъпки към нормализация на икономическия и обществено-политическия живот, заяви Пламен Орешарски.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини